2021 - ŞUBAT AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

17.02.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 17

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Akçadağ İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan İtirazların görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

22.02.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Mustafa TURHAN, Celal ARTAN, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Mehmet KORKMAZ, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Murat TURCAN, Hamdi KOCA
  •  Mazeretsiz katılmayanlar: -

 

           Gündemin 1. Maddesi;  Belediye Meclisi 17.02.2021 tarihli Olağanüstü Meclis toplantısı Saygı Duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasına müteakip görüşmelere geçildi.

 

          Gündemin 2. Maddesi;  Gündemimizin İkinci maddesi olan Akçadağ İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan İtirazları görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkanı; Gündemimizin ikinci maddesi olan Akçadağ İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan İtirazları görüşülmeye başlanıldı.

 

         Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 16.02.2021 tarih ve 202 Sayılı yazısı gereği; Malatya İli Akçadağ İlçesi Doğu, Kültür, Başpınar, Aktepe ve Kutangölü mahallelerini kapsayan İlçe Merkezi Revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Belediyemiz Meclisinin 06.08.2020 Tarih ve 36 sayılı kararına istinaden onaylanarak askıya çıkarılmıştır.

        Belediye Meclisince onaylanan Uygulama İmar Planları 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi hükümleri gereğince 11.01.2021-11.02.2021 Tarihleri arasında Belediye İlan Panosu ve web sitesinde 1 (Bir) Ay müddetle askıya çıkarılmış, İmar Planı kapsamında kalan Mahalle Muhtarlıklarına yazılı olarak bilgiverilmiştir.

        Askı işlemler tamamlanan İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planlarına parsel maliklerince 7 (Yedi) adet itiraz yapılmıştır. İtirazların görüşülüp karara bağlanması amacıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi hükümleri gereğince konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı İmar Komisyonuna havalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporu doğrultusunda konunun 22.02.2021 Pazartesi günü yapılacak meclis toplantısında görüşülmesine;

 

 

 

 

          Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

            Hasan ULUTAŞ

                       Meclis Yedek Katibi

 

      Celal ARTAN

       Meclis Kâtibi

 

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal
www.ocianews.com deneme bonusu veren siteler bahis siteleri casino siteleri