2021 - MART AYI MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

04.03.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 19

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Muhtelif mahallelerinde Belediye adına kayıtlı arsaların satışı ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe ile İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

07.04.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN,Mehmet KORKMAZ, İbrahim Fehmi KÜTAN, Cengiz ÖCAL ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Mustafa TURHAN, Bülent CÖMERT, Mustafa MENGE, Murat TURCAN,
  • Mazeretsiz katılmayanlar: -

             Gündemin 1. Maddesi;  Belediye Meclisi 04.03.2021 tarihli toplantısı Saygı Duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasına müteakip görüşmelere geçildi.

             Gündemin 2. Maddesi;  Belediye Meclisinin bir önceki 05.02.2021, 17.02.2021 ve 22.02.2021 tarihli almış oluğu kararlar Meclis Üyelerine dağıtılmış ve yapılan oylama neticesinde kararlar Oy Birliği kabul edilmiştir.

             Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan İlçemiz Muhtelif mahallelerinde Belediye adına kayıtlı arsaların satışı ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe ile İmar Komisyon Raporu görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkanı; Gündemimizin üçüncü maddesi olan İlçemiz Muhtelif mahallelerinde Belediye adına kayıtlı arsaların satışı ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe ile İmar Komisyon Raporu görüşülmeye başlanıldı.

            05.02.2021 Tarih ve 2021/14 Sayılı Belediye Meclis toplantısında Belediye Meclisi gündeminin 6.Maddesinde yer alan “İlçemiz muhtelif mahallelerinde Belediyemiz adına kayıtlı arsaların satışının görüşülmesi” gündem maddesi gereği; konunun görüşüp bir sonraki Meclis toplantısında karara bağlanmak üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havalesi yapılmıştır.

İlgili komisyonlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hazırlanan raporlarda; vatandaşların tarafından mesken yapmak amacıyla Belediyemiz mülkiyetine geçen parsellerin satışı talep ettikleri, bu nedenlerden dolayı yapılan araştırmalar neticesinde özellikle dilekçe ile arsa satış talebinde bulunulan mahalleler olan;

 Şeyhlermahallesi 123 ada 1 parsel, Kepez mahallesi 193 ada 9 nolu parsel, 184 ada 13 nolu parsel, 135 ada 3 nolu parsel, 182 ada 4 nolu parsel, Develi Mahallesi 119 ada 15 nolu parsel, Bekiruşağı Mahallesi 139 ada 32 ,36 nolu parsel, 148 ada 4 nolu parsel, Pınarlı Mahallesi 173 ada 5 nolu parsel, Darıca Mahallesi 103 ada 128 nolu parsel, Keller Mahallesi 126 ada 5 nolu parsel, 132 ada 13 nolu parsel, Harunuşağı Mahallesi 104 ada 43 nolu parsel, Doğu Mahallesi 32 ada 136 nolu parsellerin satışları vatandaşlar tarafından talep edildiği;

 Yapılan tespitler neticesinden talep edilen parsellerin birçoğu üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Bu doğrultuda dilekçe ile talepte bulunan ve üzerinde yapı-ev bulunan Şeyhler mahallesi 123 ada 1 parsel ile Dümüklü Mahallesi 5 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 nolu parsellerin vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi anlamında satışının uygun olduğu Komisyon raporlarında belirtilmiştir.

 Bu haliyle yukarıda satışı uygun görülen parsellerin 2888 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulü ile satışının yapılması ve Belediyemize Kıymet Takdir Komisyonunun belirleyeceği fiyat üzerinde gelir getirmesi amacıyla satış işlemlerinin başlatılması ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu ile Komisyon üyelerinin, İlçemiz Pınarlı Mahallesi 173 ada 5 nolu parsel, Bekiruşağı Mahallesi 139 ada 32 ,36 nolu parsel, 148 ada 4 nolu parsel,Harunuşağı Mahallesi 104 ada 43 nolu parsel ve Kepez mahallesi 193 ada 9 nolu parsel, 184 ada 13 nolu parsel, 135 ada 3 nolu parsel, 182 ada 4 nolu parselleri yerinde inceleyerek satışının uygun olup olmadığının kararını Nisan ayında yapılacak Meclis Toplantısında vermeleri hususu;

          Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

            Celal ARTAN

                           Meclis Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

04.03.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 20

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Eğin Mahallesi muhtarı Hakan AKBULUT’un dilekçesi gereği hazırlanan Plan ve Bütçe ile İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

07.04.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN,Mehmet KORKMAZ, İbrahim Fehmi KÜTAN, Cengiz ÖCAL ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Mustafa TURHAN, Bülent CÖMERT, Mustafa MENGE, Murat TURCAN,
  • Mazeretsiz katılmayanlar: -

 

             Gündemin 4. Maddesi;  Gündemimizin dördüncü maddesi olan İlçemiz Eğin Mahallesi muhtarı Hakan AKBULUT’un dilekçesi gereği hazırlanan Plan ve Bütçe ile İmar Komisyon Raporu görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkanı; Gündemimizin dördüncü maddesi olan İlçemiz Eğin Mahallesi muhtarı Hakan AKBULUT’un dilekçesi gereği hazırlanan Plan ve Bütçe ile İmar Komisyon Raporu görüşülmeye başlanıldı.

           05.02.2021 Tarih ve 2021/15 Sayılı Belediye Meclis toplantısında Belediye Meclisi Ek gündeminin 7.Maddesinde yer alan “İlçemiz Eğin Mahallesi Muhtarı Hakan AKBULUT’un Dilekçesinin görüşülmesi” gündem maddesi gereği konu Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olup hazırlanan Rapor gereğince;

 

            İlçemiz Eğin Mahallesi muhtarı Hakan AKBULUT’un Belediyeye vermiş olduğu dilekçede Güzyurdu mahallesi 104 ada 1 parselde bulunan Muhtarlık binasının kendisine kiralanması yönüyle talebine ilişkin; İlçemiz Eğin Mahallesi Muhtarı Hakan AKBULUT’un Muhtar evi olarak kullanmak üzere kiralama talep ettiği binada mevcut durumda ticari faaliyette bulunmak üzere bakkal –market şeklinde işletmenin bulunduğu ve bu alanda satış yapıldığı belirlenmiştir.

 

İlçemiz Güzyurdu mahallesi 104 ada 1 parselde bulunan Muhtarlık binasının mahalle halkının ortak ihtiyaçlarının karşılandığı, toplantılarını yaptıkları bir hizmet binası olarak kullanılması gerektiği ihtiyacı yönüyle değerlendirildiğinden bu alanda herhangi bir ticari faaliyette bulunulmaması önem arz ettiği belirtilmektedir.

Yukarıdaki hususlar ve Komisyon raporları dikkate alınarak İlçemiz Güzyurdu mahallesi 104 ada 1 parselde bulunan Muhtarlık binasının mevcut haliyle kiralama yapılmaması hususu;

 

          Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

            Celal ARTAN

                           Meclis Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

                     

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

04.03.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 21

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Ülkü Ocakları Başkanlığının Başpınar Mahallesinde Belediye İş Hanındaki 2 nolu Mülkiyeti Belediyeye ait olan lojmanın Kiralanması talebinin görüşülmesi,

Gelecek Toplantı

Tarih

07.04.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN,Mehmet KORKMAZ, İbrahim Fehmi KÜTAN, Cengiz ÖCAL ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Mustafa TURHAN, Bülent CÖMERT, Mustafa MENGE, Murat TURCAN,
  • Mazeretsiz katılmayanlar: -

 

             Gündemin 5. Maddesi;  Gündemimizin beşinci maddesi olan İlçemiz Ülkü Ocakları Başkanlığının Başpınar Mahallesinde Belediye İş Hanındaki 2 nolu Mülkiyeti Belediyeye ait olan lojmanın Kiralanması talebi görüşülmeye geçildi.

 

             Meclis Başkanı; Gündemimizin beşinci maddesi olan İlçemiz Ülkü Ocakları Başkanlığının Başpınar Mahallesinde Belediye İş Hanındaki 2 nolu Mülkiyeti Belediyeye ait olan lojmanın Kiralanması talebi görüşülmeye başlanıldı.

 

              İlçemiz Başpınar Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 150 ada 47 nolu parsel üzerindeki Belediye İş Hanında bulunan 1 adet dükkan(ofis)’nın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri gereğince ihale edilip, 5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin (e) bendi; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” uyarınca protokol hazırlanarak kira sözleşmesinin yapılması ve kiralama işlemlerinin başlatılması hususu;

 

           Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

            Celal ARTAN

                           Meclis Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

04.03.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 22

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Kırsal Mahalle statüsüne geçmek için dilekçe ile başvuru yapan mahallelerin durumlarının görüşülmesi,

Gelecek Toplantı

Tarih

07.04.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN,Mehmet KORKMAZ, İbrahim Fehmi KÜTAN, Cengiz ÖCAL ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Mustafa TURHAN, Bülent CÖMERT, Mustafa MENGE, Murat TURCAN,
  • Mazeretsiz katılmayanlar: -

            Gündemin 6. Maddesi;  Gündemimizin altıncı maddesi olan Kırsal Mahalle statüsüne geçmek için dilekçe ile başvuru yapan mahallelerin durumları görüşülmeye geçildi.

            Meclis Başkanı; Gündemimizin altıncı maddesi olan Kırsal Mahalle statüsüne geçmek için dilekçe ile başvuru yapan mahallelerin durumları görüşülmeye başlanıldı.

16.10.2020 tarih ve 31276 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” unun 10. Maddesi gereği; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3 – Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir. Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada belirtilen usulle kaldırılabilir. 

Büyükşehir belediyesi, birinci fıkra uyarınca ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul edebilir ya da reddedebilir.

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır. Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50 indirimli uygulanır. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan Kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanır. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için %50’sini, konutlar için %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz.

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 12 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun ek 17 nci maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.

Yukarıdaki mevzuat hususları ve bu anlamda ilçemiz genelinde ilgili kanun kapsamında Kırsal Mahalle Statüsüne geçmek için dilekçe ile başvuran Mahalle Muhtarlıklarının taleplerinin görüşülmesi için konunun Akçadağ Belediye Başkanlığı İmar Komisyonuna havalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporu doğrultusunda bir sonraki meclis toplantısında karara bağlanması hususu;

           Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

            Celal ARTAN

                           Meclis Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal
www.ocianews.com deneme bonusu veren siteler bahis siteleri casino siteleri