2020 - OCAK AYI 2. BİRLEŞİM 1. OTURUM MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

12.01.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 10

Birleşim

 2

Oturum

 1

Özü

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonuna üye seçimi (Gizli Oylama) yapılması

Gelecek Toplantı

Tarih

04.02.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Ali KAZGAN’ın başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Mustafa EVİN, Mehmet Ali TURAN, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: -
  • Mazeretsiz katılmayanlar: -

           Gündemin 1. Maddesi;  Gündemimizin birinci maddesi olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonuna üye seçimi (Gizli Oylama) yapılması hususu görüşülmeye geçildi.

         Meclis Başkanı; Gündemimizin birinci maddesi olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonuna üye seçimi (Gizli Oylama) yapılması hususuna başlanıldı.

 

        Belediye Meclisimizin 07.01.2021 Perşembe günü saat 14:00'ta yapmış olduğu Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısının 3. maddesi; "5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonuna üye seçimi (Gizli Oylama) yapılması hususu." 5 kişilik Denetim Komisyonunda Siyasi Parti Gruplarına düşen üye sayısının tespitinde, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07.04.2005 tarih ve 2005/36 sayılı Genelgesi doğrultusunda nispi temsil yönteminin uygulanması yönünde yapılan İşaretle açık oylama neticesinde ilgili madde 6 oya karşılık AK Partiden 8, MHP'den 1 meclis üyesinin kabul oyu kullanması ile birlikte toplamda 9 oyla, 5 kişilik Denetim Komisyonuna üye tespitinin nispi temsil yöntemi ile yapılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Belediye Çalışma Yönetmeliğinin "Meclis Kararlarının Kesinleşmesi" başlıklı 17. maddesinde belirtildiği üzere; "Belediye başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını büyükşehir belediyelerinde yedi, diğer belediyelerde beş gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere meclise geri gönderebilir. Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabilir." maddesi gereği 12.01.2021 tarihli sayılı yazı ile Meclise tekrar toplanma çağrısı yapılmıştır.

Yapılan görüşme neticesinde; 5 kişilik Denetim Komisyonunda Siyasi Parti Gruplarına düşen üye sayısının tespitinde, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07.04.2005 tarih ve 2005/36 sayılı Genelgesi doğrultusunda nispi temsil yönteminin uygulanması yönünde yapılan İşaretle açık oylama neticesinde ilgili madde 7 oya karşılık, AK Partiden 8, MHP'den 1 meclis üyesinin kabul oyu kullanması ile birlikte toplamda 9 oyla, 5 kişilik Denetim Komisyonuna üye tespitinin nispi temsil yöntemi ile yapılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal
www.ocianews.com deneme bonusu veren siteler bahis siteleri casino siteleri