2020 - OCAK AYI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.01.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 1

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonuna üye seçimi (Gizli Oylama) yapılması.

Gelecek Toplantı

Tarih

12.01.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: -
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

Gündemin 1. Maddesi;  Belediye Meclisi 07.01.2021 tarihli toplantısı Saygı Duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasına müteakip görüşmelere geçildi.

Gündemin 2. Maddesi;  Belediye Meclisinin bir önceki 03.12.2020 ve 09.12.2020 tarihli almış oluğu kararları Meclis Üyelerine dağıtılmış ve yapılan oylama neticesinde kararlar Oy Birliği kabul edilmiştir.

Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonuna üye seçimi (Gizli Oylama) yapılması hususu görüşülmeye geçildi.

 

      Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin üçüncü maddesi olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonuna üye seçimi (Gizli Oylama) yapılması hususuna başlanıldı.

 

              5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Denetim Komisyonu” başlıklı 25.maddesinde yer alan “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, Belediye Meclisi, her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur, Komisyon her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.”

5 kişilik Denetim Komisyonunda Siyasi Parti Gruplarına düşen üye sayısının tespitinde, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07.04.2005 tarih ve 2005/36 sayılı Genelgesi doğrultusunda nispi temsil yönteminin uygulanması yönünde yapılan İşaretle açık oylama neticesinde ilgili madde 6 oya karşılık AK Partiden 8, MHP'den 1 meclis üyesinin kabul oyu kullanması ile birlikte toplamda 9 oyla, 5 kişilik Denetim Komisyonuna üye tespitinin nispi temsil yöntemi ile yapılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 1. Akçadağ Belediyesi Denetim Komisyonunun 5 üyeden oluşmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. 5 kişilik Denetim Komisyonunda üye tespitinin nispi temsil yöntemi ile hesaplandığında komisyonda yer alacak 5. Üyenin belirlenmesinde AK Parti ile BBP’nin eşit olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine yapılan kura çekimi neticesinde kurada 5. Üyenin AK Parti grubundan olması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda yapılan oylamaya BBP Meclis Üyeleri Mustafa TURHAN ve Mustafa MENGE oylamaya katılmamış, sonucunda Arif Özcan GÜNAY 10, Bekir ŞEKER 10, Hasan ULUTAŞ 10, M. Ali TURAN 10 ve Mustafa KAPLAN 7 oy almıştır.

 

 1. 5 kişilik Denetim Komisyonuna üye tespitinin nispi temsil yöntemi dikkate alınarak 4 üye AK Parti’den, 1 üye de C.H.P.’den seçilecek şekilde yapılan gizli oylama sonucu Akçadağ Belediyesi Denetim Komisyonu üyeliğine;
 2. AK Parti’den A. Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Hasan ULUTAŞ ve M. Ali TURAN
 3. C.H.P.’den Mustafa KAPLAN Akçadağ Belediyesi Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildikleri tespit edilmiştir.

 

 

  Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.01.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 2

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Denetim Komisyonu toplantılarına dışarıdan çağrılacak uzman kişilerin sayısı ile çalıştırılacağı süre ve yapılacak ödemelerin belirlenmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

12.01.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: -
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

 

           Gündemin 4. Maddesi;  Gündemimizin dördüncü maddesi olan Denetim Komisyonu toplantılarına dışarıdan çağrılacak uzman kişilerin sayısı ile çalıştırılacağı süre ve yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin dördüncü maddesi olan Denetim Komisyonu toplantılarına dışarıdan çağrılacak uzman kişilerin sayısı ile çalıştırılacağı süre ve yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususuna başlanıldı.

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Denetim Komisyonu” başlıklı 25.maddesinin ikinci paragrafındaki; “Komisyon, Belediye Başkanı tarafından Belediye Binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında Kamu personellerinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir.” hükmü ile,      

            Üçüncü paragraftaki “Denetim Komisyonu toplantılarına, Belediye ve Bağlı kuruluşları dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); Kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere Büyükşehir Belediyelerinde (3.000), diğer Belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, Belediye Meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim Komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı Belediye Meclisince belirlenir.”  hükümleri uyarınca;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporu doğrultusunda bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine;

 

 

  Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

                     

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.01.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 3

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Akçadağ Belediyesi İştiraki olan AKTU Tem. İnş. Gıda. Tekstil. San. tic. Ltd. Şirketinin ana sermayesinin artırılması hususunun görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

12.01.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: -
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

 

           Gündemin 5. Maddesi;  Gündemimizin beşinci maddesi olan Akçadağ Belediyesi İştiraki olan AKTU Tem. İnş. Gıda. Tekstil. San. tic. Ltd. Şirketinin ana sermayesinin artırılması hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin beşinci maddesi olan Akçadağ Belediyesi İştiraki olan AKTU Tem. İnş. Gıda. Tekstil. San. tic. Ltd. Şirketinin ana sermayesinin artırılması hususuna başlanıldı.

 

Belediyemiz iştiraki olan AKTU Tem.İnş.Gıda Teks.San.Tic.Ltd.Şti. şirketi ile ilgili Belediye Meclisinin 06.08.2015 tarih ve 81 sayılı kararında; Şirketin kayıtsız şartsız, Bedelsiz  hibe olarak devralmak üzere Belediye Başkanı Ali KAZGAN’a yetki verilmesine karar verilmiştir.

            Belediyemiz iştiraki olan AKTU Tem.İnş.Gıda Teks.San.Tic.Ltd.Şti. şirketi ile ilgili Belediye Meclisinin 17.11.2015 tarih ve 101 sayılı kararında; Şirketin Belediye tarafından devralındığı 10.000 TL olan ana sermayesinin de 500.000,00 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

            Belediyemiz iştiraki olan AKTU Tem.İnş.Gıda Teks.San.Tic.Ltd.Şti. şirketinin ana sermayesinin arttırılması yönündeki talebinin incelenmesi neticesinde;

            AKTU Tem.İnş.Gıda Teks.San.Tic.Ltd.Şti. şirketinin mali anlamda sürdürülebilirliğini sağlamak ve faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 500.000,00 TL olan ana sermayesinin 1.500.000,00 TL (Bir Milyon beşyüzbin Türk Lirası)’ye kadar çıkarılması hususu;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporu doğrultusunda bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine;

 

 

  Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.01.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 4

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Akçadağ Belediyesi İştiraki olan AKTU Tem. İnş. Gıda. Tekstil. San. tic. Ltd. Şirketinde Belediye Başkanı Şirket Yetkililiği süre uzatımının görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

12.01.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: -
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

 

           Gündemin 6. Maddesi;  Gündemimizin altıncı maddesi olan Akçadağ Belediyesi İştiraki olan AKTU Tem. İnş. Gıda. Tekstil. San. tic. Ltd. Şirketinde Belediye Başkanı Şirket Yetkililiği süre uzatımı hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin altıncı maddesi olan Akçadağ Belediyesi İştiraki olan AKTU Tem. İnş. Gıda. Tekstil. San. tic. Ltd. Şirketinde Belediye Başkanı Şirket Yetkililiği süre uzatımının görüşülmesine başlanıldı.

 

           Belediyemiz iştiraki olan AKTU Tem.İnş.Gıda Teks.San.Tic.Ltd.Şti. şirketi ile ilgili Belediye Meclisinin 06.08.2015 tarih ve 81 sayılı kararında; Şirketin kayıtsız şartsız, Bedelsiz  hibe olarak devralmak üzere Belediye Başkanı Ali KAZGAN’a yetki verilmesine karar verilmiştir.

 

Malatya Ticaret Sicili Müdürlüğünce 11.09.2019 tarihli düzenlenen Tapu Yetki Belgesi gereğince Şirket Ünvanı  AKTU Tem.İnş.Gıda Teks.San.Tic.Ltd.Şti. olan firmanın 29.07.2015 tarihinde tescil edildiği Müdürler Kurulu Başkanı Temsile Yetkili olarak da Belediye Başkanı Ali KAZGAN’ın olduğu, başlama tarihinin 02.09.2015, bitiş tarihinin 25.08.2020 olduğu belirtilmektedir. Bu durumda temsile yetkili görev süresi dolan 57484208446 T.C. Kimlik Nolu Akçadağ Belediye Başkanı Ali KAZGAN’ın Belediye olarak tek ortağı olduğumuz AKTU Tem.İnş.Gıda Teks.San.Tic.Ltd.Şti. şirketinde Genel Kurul Kararı imzalamaya ve Şirket temsili görev süresi 31.03.2024 tarihine kadar uzatılarak yetkili kılınması hususu;

 

 

  Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.01.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 5

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz genelinde Mülkiyeti Belediyemize ait olan dükkanların kira alacaklarında ve Ecrimisil bedellerinde indirime gidilmesi ve süre uzatımı verilmesi hususunun görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

12.01.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: -
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

 

           Gündemin 7. Maddesi;  Gündemimizin yedinci maddesi olan İlçemiz genelinde Mülkiyeti Belediyemize ait olan dükkanların kira alacaklarında ve Ecrimisil bedellerinde indirime gidilmesi ve süre uzatımı verilmesi hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin yedinci maddesi olan İlçemiz genelinde Mülkiyeti Belediyemize ait olan dükkanların kira alacaklarında ve Ecrimisil bedellerinde indirime gidilmesi ve süre uzatımı verilmesi hususu görüşülmesine başlanıldı.

 

  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanması yönüyle 04.01.2021 tarihli yazmış olduğu yazı gereği;

İlçemiz genelinde Mülkiyeti Belediyemize ait olan dükkanlar ile ilgili Müdürlüğümüzün yapmış olduğu tespitler neticesinde çoğunluğu 2009 yılında yapılan Kira Kontratlarının olduğu, bir kısımda dosya incelemesi neticesinde kontrat yapılmadığı ve kira alacaklarının takibinde aksaklıkların yaşandığı tespit edilmiştir. Müdürlüğümüzce, ilgili taşınmazların tamamı üzerinde dükkan olarak kullanılmak suretiyle fuzülen işgalden dolayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75. Nci maddesi ve 19.06.2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 85. Nci maddesi uyarınca 21.11.2019 tarih ve 1607 sayılı Komisyon Kararına istinaden geriye yönelik 5 yıllık Ecrimisil bedelleri hesaplanarak tahsil Edilmek üzere Ecrimisil İhbarnamesi hazırlanmıştır. Hazırlanan Ecrimisil İhbarnamesi gereği tebliğ tarihinden (17.09.2020) itibaren 60 günlük ödeme süresi verilmiştir.

Belediyeye ait gayrimenkulün haksız ve hukuksuz yere kullanımının önlenmesi; hem yargı kararı gereği, hem de 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri” başlıklı 38.Maddesinin (a) fıkrasında belirtilen “ Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak” hükmü gereği Kanunla Belediye Başkanının en önemli görevleri arasındadır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılım hızının artması ile salgınla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı birçok yeni tedbir ve kısıtlama kararı almıştır. Akçadağ Belediyesi olarak, kısıtlamalar nedeniyle zor duruma düşen esnafa destek olmak amacıyla, Belediyenin sahibi olduğu mülklerde faaliyet gösteren esnafın 01.01.2021-31.03.2021 tarihlerini kapsayacak şekilde 3 ay boyunca kira alacaklarında %90 indirim uygulanması, 17.09.2020 tarihinde ödenmesi için tebliğ edilen Ecrimisil İhbarnamelerinde ise belirtilen bedellerin ödemelerinde 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık erteleme yapılması hususunu;

  Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.01.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 6

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Kasımuşağı Mahallesi Selçuklar Küme Evleri adının Kollolar olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

12.01.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: -
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

 

           Gündemin 8. Maddesi;  Gündemimizin sekizinci maddesi olan İlçemiz Kasımuşağı Mahallesi Selçuklar Küme Evleri adının Kollolar olarak değiştirilmesi hususu görüşülmeye geçildi.

 

          Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin sekizinci maddesi olan İlçemiz Kasımuşağı Mahallesi Selçuklar Küme Evleri adının Kollolar olarak değiştirilmesi hususu görüşülmesine başlanıldı.

 

           İlçemiz Kasımuşağı Mahallesi Muhtarı Alibey VARLIK’ın Belediyemize 19.11.2020 tarih ve 2449 kayıt numaralı vermiş olduğu dilekçesi gereği; Kasımuşağı Selçuklar Küme Evleri olarak adlandırılan yerin içerisinde vatandaşların toplu olarak yaşadığı ve halk arasında Kallolar denilen yerin, Selçuklar ile herhangi bir bağlantısının olmadığı ve bu haliyle Kallolar olarak değiştirilmesini talep etmiştir.

          5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin  (n) bendi ve “Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı” başlıklı 81.maddesi hükümleri çerçevesinde mahalle, meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak adlarına ilişkin ilçe Belediye Meclislerinin yetkilerinin bulunduğu yine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (g) bendindeki “Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak;  ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek”.  Düzenlemesi çerçevesinde, İlçemiz Kasımuşağı Mahallesi Selçuklar Küme Evlerinin, ekte hazırlanan krokide belirtilen bir kısmının adının Kallolar(Küme evleri) olarak değiştirilmesi;

  Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.01.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 7

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Başpınar Mahallesinde Belediye İş Hanında Mülkiyeti Belediyeye ait olan lojmanın Kiralanması talebinin görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

12.01.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: -
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

 

           Gündemin 9. Maddesi;  Gündemimizin dokuzuncu maddesi olan İlçemiz Başpınar Mahallesinde Belediye İş Hanında Mülkiyeti Belediyeye ait olan lojmanın Kiralanması talebi görüşülmeye geçildi.

 

          Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin dokuzuncu maddesi olan İlçemiz Başpınar Mahallesinde Belediye İş Hanında Mülkiyeti Belediyeye ait olan lojmanın Kiralanması talebi görüşülmesi başlanıldı.

 

           İlçemiz Başpınar Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 150 ada 47 nolu parsel üzerindeki Belediye İş Hanında bulunan 1 adet dükkan(ofis)’nın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri gereğince ihale edilip, 5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin (e) bendi; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” uyarınca protokol hazırlanarak kira sözleşmesinin yapılması ve kiralama işlemlerinin başlatılması hususu;

 

  Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.01.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 8

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Develi Mahallesinde Mülkiyeti Belediyeye ait olan Pide Fırınının Kiralanması talebinin görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

12.01.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: -
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

 

           Gündemin 10. Maddesi;  Gündemimizin onuncu maddesi olan İlçemiz Develi Mahallesinde Mülkiyeti Belediyeye ait olan Pide Fırınının Kiralanması talebi görüşülmeye geçildi.

 

          Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin dokuzuncu maddesi olan İlçemiz Develi Mahallesinde Mülkiyeti Belediyeye ait olan Pide Fırınının Kiralanması talebi görüşülmesi başlanıldı.

 

           İlçemiz Debveli Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 134 ada 10 nolu parsel üzerinde Halk Evi ve Arsa niteliğinde bulunan Pide Fırınının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri gereğince ihale edilip, 5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin (e) bendi; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” uyarınca protokol hazırlanarak kira sözleşmesinin yapılması ve kiralama işlemlerinin başlatılması hususu;

 

  Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.01.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 9

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Meclis Üyeleri Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Mustafa TURHAN, Mustafa KAPLAN ve Celal ARTAN’ın önergesinin görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

12.01.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: -
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

 

           Ek Gündemin 11. Maddesi;  Ek Gündemimizin on birinci maddesi olan Meclis Üyeleri Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Mustafa TURHAN, Mustafa KAPLAN ve Celal ARTAN’ın önergesi görüşülmeye geçildi.

 

          Meclis Başkan Vekili; Ek Gündemimizin on birinci maddesi olan Meclis Üyeleri Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Mustafa TURHAN, Mustafa KAPLAN ve Celal ARTAN’ın önergesinin görüşülmesine başlanıldı.

 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yeni Covid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere gönderilen genelge gereği; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla kahveler, kıraathanelerin kapatılması,kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesi, aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekleri, Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerin açık olacağı bildirilmiştir.

Yukarıdaki hususlar doğrultusunda ilçemiz genelinde ticaret yapan ve bu alınan kısıtlamalara, yasaklara tabi olup kapatılan, aynı zamanda işleri azalan esnaflarımız maddi zorluk çekmektedir. Belediyemiz tarafından ilçemiz genelinde mağduriyet yaşayan esnaflarımız ile vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere gerek gıda yardımının gerekse de Nakdi yardımın Belediye bütçe imkanları ölçüsünde yapılması hususu;

 

  Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal
www.ocianews.com deneme bonusu veren siteler bahis siteleri casino siteleri