2020 - EYLÜL AYI MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2020

Tarihi

04.09.2020

Saat

 14:00

Sayısı

39

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

06.08.2020 tarih ve 38 sayılı Meclis Kararının İptali hususu,

Gelecek Toplantı

Tarih

02.10.2020

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mehmet Mustafa EVİN, Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Bekir ŞEKER, İbrahim Fehmi KÜTAN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN,  Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Murat TURCAN, Mustafa TURHAN
  • Mazeretsiz katılmayanlar:

Gündemin 1. Maddesi;  Belediye Meclisi 04.09.2020 tarihli 1. Birleşim 1. toplantısı Saygı Duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasına müteakip görüşmelere geçildi.

Gündemin 2. Maddesi;  Belediye Meclisinin bir önceki 04.08.2020 ve 06.08.2020 tarihli almış oluğu kararlar Meclis Üyelerine dağıtılmış ve yapılan oylama neticesinde kararlar Oy Birliği kabul edilmiştir. (06.08.2020 tarih ve 38 sayılı Meclis Kararının İptali görüşülecektir.)

            Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan 06.08.2020 tarih ve 38 sayılı Meclis Kararının İptali hususuna geçildi.

         Meclis Başkanı; Gündemimizin üçüncü maddesi olan 06.08.2020 tarih ve 38 sayılı Meclis Kararının İptali hususuna başlanıldı.

 

            Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.09.2020 tarih ve E.893 sayılı Başkanlık Makamına sunarak Mecliste Gündeme alınıp görüşülmesini teklif ettiği yazı gereği;

            Belediye meclisi, 06.08.2020 tarih 38 sayılı kararı ile Belediyemiz, Bahri mahallesinde bulunan Güneş Enerji Santralinin 10 yıllığına, Belediyemiz, AKTU Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine, Tahsisine karar verilmiştir. Belediye Kanununun 75/d maddesinde; “Belediyeler kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedeli veya bedelsiz olarak Mahalli İdareler ile Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi 25 yılı geçmemek üzere, tahsisi edebilir”. denildiğinden Belediyemiz Şirketi, Kamu kurum ve  kuruluşu olmadığından, Güneş Enerji santralinin, AKTU Temizlik Gıda Sanayi İnşaat ve Ticaret Limited Şirketine Tahsisi uygun görülmemektedir.

        Belediyeler, Özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini, 5393 sayılı Belediye Kanunun 71. maddesi gereğince, Bakanlığın izniyle Bütçe içinde İşletme kurarak yapabilir. Ancak belediyemiz, Bütçe ve personel durumu dikkate alındığında, Güneş enerji Santrali ile ilgili gelir giderlerin ayrı tutulması ve Bütçe içi İşletme kurulması imkanı bulunmadığından, Belirtilen Güneş enerji Santrali,  Belediyemiz Bütçe İmkanları ile 5.200.000,00 TL İhale bedelinin yapım giderleri Belediye bütçesinde karşılanmış olup, Güneş enerji santrali üretim gelirlerinin de Belediyemiz hesaplarına aktarılması gerekmektedir. TEDAŞ ile yapılan sözleşme gereği, Güneş enerji santralinde yapılacak olan aylık hak edişlere göre, Belediyemizce faturalandırılarak, Belediyemize gelir kaydedilecektir. Belediyeler Kurumlar vergisinde Muaf olduğundan, Güneş enerji santrali gelirlerinden dolayı herhangi bir vergi ödenmeyecek, Güneş Enerji Santrali gelirlerinden dolayı, Tahsil ettiğimiz KDV tutarları, her ayın sonunda,  Belediyemiz kayıtlarında bulunan 4.666.600,67 TL KDV   mahsup işlemi yapılacağından KDV de ödenmeyecektir.

          Belediyemizin kısıtlı imkanları ile faaliyete geçirilen, Güneş Enerji santralinin, Belediyemiz menfaatleri dikkate alındığında, Güneş enerji Santralinin Belediye bünyesinde kalmasının yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda uygun olacağı düşüncesiyle,  06.08.2020 tarih 38 sayılı Belediye meclis kararının iptali ve Güneş Enerjisi Santralinin Belediye uhdesinde kalması hususu;


                Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2020

Tarihi

04.09.2020

Saat

 14:00

Sayısı

40

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Kültür Mahallesinde bulunan Parkın Kiralanması yönünde Murat YILDIZ’ın yapmış olduğu başvurusunun görüşülmesi,

Gelecek Toplantı

Tarih

02.10.2020

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mehmet Mustafa EVİN, Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Bekir ŞEKER, İbrahim Fehmi KÜTAN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN,  Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Murat TURCAN, Mustafa TURHAN
  • Mazeretsiz katılmayanlar:

 

         Gündemin 4. Maddesi;  Gündemimizin dördüncü maddesi olan İlçemiz Kültür Mahallesinde bulunan Parkın Kiralanması yönünde Murat YILDIZ’ın yapmış olduğu başvurusunun görüşülmesi hususuna geçildi.

         Meclis Başkanı; Gündemimizin dördüncü maddesi olan İlçemiz Kültür Mahallesinde bulunan Parkın Kiralanması yönünde Murat YILDIZ’ın yapmış olduğu başvurusunun görüşülmesine başlanıldı.

 

           İlçemiz sakinlerinden Murat YILDIZ adlı vatandaşın Belediyeye vermiş olduğu 29.07.2020 tarihli dilekçesi gereği; İlçemiz Kültür Mahallesinde bulunan Parkın işetilmesi yönüyle bu alanda çay tezgahı kurarak çay satışı yapmak için kiralama talebinde bulunmuştur.

Mülkiyeti Hazineye ait olan ve park alanı olarak belirlenen İlçemiz Kültür Mahallesi 61 ada 23 nolu parsel üzerinde bulunan Kültür Parkı 2015 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesinin olanakları ile tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulmuştur.

           Millî Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Hazinenin Özel Mülkiyetindeki ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki taşınmazların sabit tesis yapılmamak kaydıyla kiralama işlemleri, Borçlar Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, 300 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği, 358 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği, 379 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği, 387 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği Hükümleri çerçevesinde yürütülerek sonuçlandırıldığından ötürü; İlçemiz Kültür Mahallesi 61 ada 23 nolu parsel üzerinde bulunan Kültür Parkının mülkiyetinin Hazineye ait olması sebebi ile Akçadağ Belediyesi olarak bu parkın ticari amaçla kullanımı veya kiralama yolu ile kullandırılması yasal değildir.

           Mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazların Tarımsal, ticari, spor ve sosyal nitelikli vb. diğer amaçlarda kullanılmak amacıyla, talep sahibi tarafından; kiralama amacını içeren bir dilekçeyle taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) müracaat edilmesi gerekmektedir.

           Aynı zamanda Dünya genelinde ve Ülkemizde de etkisini sürdüren COVİD 19 salgını ile mücadele noktasında hem Ülkemiz hem de ilçemiz genelinde alınan tedbirlerden biri olan İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/121 nolu karar gereği; İlimiz genelinde;  çay ocağı, kahvehane, kıraathane, lokanta, restoran, kafe, kafeterya vb. yeme-içme yerlerinin etrafında bulunan kaldırım ve yaya yollarına masa ve sandalye konulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir.

           Yukarıda belirtilen hem yasal hükümler hem de İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/121 nolu almış olduğu karar gereği, Mülkiyeti Hazineye ait olan ve park alanı olarak belirlenen İlçemiz Kültür Mahallesi 61 ada 23 nolu parsel üzerinde bulunan Kültür Parkının ticari amaçla kiralanması hususunun reddine;

 


                Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2020

Tarihi

04.09.2020

Saat

 14:00

Sayısı

41

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Mahallelerinde asfalt ve Yama çalışmalarında kullanılmak için İş Makinesi satın alımı hususu

Gelecek Toplantı

Tarih

02.10.2020

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mehmet Mustafa EVİN, Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Bekir ŞEKER, İbrahim Fehmi KÜTAN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN,  Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Murat TURCAN, Mustafa TURHAN
  • Mazeretsiz katılmayanlar:

 

               Gündemin 5. Maddesi;  Gündemimizin beşinci maddesi olan İlçemiz Mahallelerinde asfalt ve Yama çalışmalarında kullanılmak için İş Makinesi satın alımı hususuna geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin beşinci maddesi olan İlçemiz Mahallelerinde asfalt ve Yama çalışmalarında kullanılmak için İş Makinesi satın alımı hususuna başlanıldı.

 

  İlimiz 2014 yılında 6360 sayılı kanun ile Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşması ile birlikte Belde Belediyelikleri kapatılmış ve hizmetlerin yürütülmesi anlamında İlçe Belediyelerinin kaynak ve yetkileri de arttırılmıştır. Bu kapsamda önceleri 5 ilçe merkezi mahallesinin hizmetlerinden sorumlu olan Akçadağ Belediyesi bu haliyle artık 77 mahalleye hizmet götürme durumuna gelmiştir. İlçemiz genelinde ilçe Belediyemizin sorumluluk alanlarından olan sokak arası, mahalle içi yolların yapımı işinde şimdiye kadar birçok üst yapı çalışması yapılmıştır. Ancak bu yol çalışmaları esnasında en çok ihtiyaç konusu olan konulardan biri yollarda iklim ve zaman aşımının da etkisiyle oluşan çukurlar hem vatandaşlarımızın günlük hayatını olumsuz etkiliyor hem de araçlarda maddi zararlar oluşturmaktadır.

 

Bu yönüyle Belediyemizin gerekli piyasa araştırmaları yaparak bütçe imkanları ölçüsünde bir adet 2,5-3 tonluk Silindir ile Asfalt Kesim Makinesi alımının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Uygulanacak ihale usulleri” başlıklı 18. Maddesi hükümlerine göre yapılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu;


                Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal
www.ocianews.com deneme bonusu veren siteler bahis siteleri casino siteleri