2020 - EKİM AYI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2020

Tarihi

02.10.2020

Saat

 14:00

Sayısı

42

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Belediyemiz 2021 yılı Gelir Gider Bütçesinin görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

22.10.2020

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mehmet Mustafa EVİN, Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Bekir ŞEKER, İbrahim Fehmi KÜTAN, Hasan ULUTAŞ, Murat TURCAN, Mustafa TURHAN, Mehmet Ali TURAN,  Cengiz ÖCAL, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Bülent CÖMERT
  • Mazeretsiz katılmayanlar:

Gündemin 1. Maddesi;  Belediye Meclisi 02.10.2020 tarihli 1. Birleşim 1. toplantısı Saygı Duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasına müteakip görüşmelere geçildi.

Gündemin 2. Maddesi;  Belediye Meclisinin bir önceki 04.09.2020 tarihli almış oluğu kararlar Meclis Üyelerine dağıtılmış ve yapılan oylama neticesinde kararlar Oy Birliği kabul edilmiştir.

 

            Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan Belediyemiz 2021 yılı Gelir Gider Bütçesinin görüşülmesi hususuna geçildi.

         Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin üçüncü maddesi olan Belediyemiz 2021 yılı Gelir Gider Bütçesinin görüşülmesi hususuna başlanıldı.

 

Belediyemiz Mali hizmetler Müdürlüğü Belediyemize ait 2021 yılı Gelir Gider Bütçesi Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere Belediye meclisinde incelenmesi konusu görüşülmeye geçildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun “Bütçenin hazırlanması ve kabulü” başlıklı 62. Maddesinde; “Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar.” Belirtilmektedir. Bu çerçevede Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün Encümene havale ettiği 2021 yılı Bütçesi 17.09.2020 tarih ve 59 sayılı alınan Encümen Kararı ile Belediyemiz Meclisine sunulmuştur.

          Belediye Başkanı 5393 sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi gereği ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Gelir-Gider Bütçesinin 5393 Sayılı kanunun 20. maddesi gereğince meclis toplantısının devamı 2. Birleşim olarak 22.10.2020 tarih saat 14:00’te yapılmak üzere görüşülüp karara bağlanmasıhususumeclisin oylarına sunularak;


                Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2020

Tarihi

02.10.2020

Saat

 14:00

Sayısı

43

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Belediyemiz 2021 yılı Ücret Tarifnamesinin görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

22.10.2020

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mehmet Mustafa EVİN, Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Bekir ŞEKER, İbrahim Fehmi KÜTAN, Hasan ULUTAŞ, Murat TURCAN, Mustafa TURHAN, Mehmet Ali TURAN,  Cengiz ÖCAL, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Bülent CÖMERT
  • Mazeretsiz katılmayanlar:

 

          Gündemin 4. Maddesi;  Gündemimizin dördüncü maddesi olan Belediyemiz 2021 yılı Ücret Tarifnamesinin görüşülmesi hususuna geçildi.

 

         Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin dördüncü maddesi olan Belediyemiz 2021 yılı Ücret Tarifnamesinin görüşülmesi hususuna başlanıldı.

 

  Belediyemiz Mali hizmetler Müdürlüğü Belediyemize ait 2021 yılı Ücret Tarifnamesi Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere Belediye meclisinde incelenmesi konusu görüşülmeye geçildi.

Belediye Mali hizmetler müdürlüğü tarafından 2021 yılı bütçe tarifnamesi ödenek konulan gelir ve gider bütçesi tarifnamesi hakkında meclise bilgi verildi. Belediye Başkanı 5393 sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi gereği ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Bütçe Ücret Tarifnamesinin5393 Sayılı kanunun 20. maddesi gereğince meclis toplantısının devamı 2.birleşim olarak 22.10.2020 tarih ve saat 14:00’te yapılmak üzere görüşülüp karara bağlanmasıhususumeclisin oylarına sunularak;


                Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2020

Tarihi

02.10.2020

Saat

 14:00

Sayısı

44

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Fırat Kalkınma Ajansına Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında proje hazırlanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu

Gelecek Toplantı

Tarih

22.10.2020

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mehmet Mustafa EVİN, Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Bekir ŞEKER, İbrahim Fehmi KÜTAN, Hasan ULUTAŞ, Murat TURCAN, Mustafa TURHAN, Mehmet Ali TURAN,  Cengiz ÖCAL, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Bülent CÖMERT
  • Mazeretsiz katılmayanlar:

 

          Gündemin 5. Maddesi;  Gündemimizin beşinci maddesi olan Fırat Kalkınma Ajansına Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında proje hazırlanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususuna geçildi.

 

          Meclis Başkan Vekili;Gündemimizin beşinci maddesi olan Fırat Kalkınma Ajansına Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında proje hazırlanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususuna başlanıldı.

 

          Fırat Kalkınma Ajansı ''Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'' kapsamında kurumlara proje çağrısına çıkmış ve son başvuru tarihi olarak da 30.10.2020 olarak belirtmiştir. Bu kapsamda Akçadağ Belediyesi olarak bu destek programı kapsamında ''Büyüleyici Vadi’yi Seyrediyorum 2” Projesi hazırlıklarının başladığı belirtilmiştir.

 

          İlçemiz Doğanlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Belediyemize ait Levent Vadisi alanında yapılması planlanan ve  ziyaretçilerin kullanımına sunulacak Mağara Ziyaret Rotaları, Cam Asansör, Selfie Durakları, Satış Büfe Durakları, Peyzaj Çalışmaları v.b. konularda hazırlanacak  Mimari ve Mühendislik Uygulama Projeleri işi için Fırat Kalkınma Ajansı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programıhibe desteği sağlayabilmek amacıyla Doğanlar Mahallesi 141 ada 148 ve 151 nolu parsellerde sunulacak projemizde kuruluşumuzu temsile, protokol, sözleşme v.s..imzalamaya, her türlü iş ve işlemleri yürütmeye, proje ve belgeleri imzalamaya  Belediye Başkanı Ali KAZGAN'a yetki verilmesi hususu;


                Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal
www.ocianews.com deneme bonusu veren siteler bahis siteleri casino siteleri