2020 - ARALIK AYI 2. BİRLEŞİM 1. OTURUM MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2020

Tarihi

09.12.2020

Saat

 14:00

Sayısı

51

Birleşim

 2

Oturum

 1

Özü

Belediyemiz Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi,

Gelecek Toplantı

Tarih

07.01.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Celal ARTAN, Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Bekir ŞEKER, İbrahim Fehmi KÜTAN, Hasan ULUTAŞ, Murat TURCAN, Mustafa TURHAN, Mehmet Ali TURAN, Mehmet Mustafa EVİN, Mehmet KORKMAZ, Cengiz ÖCAL, Bülent CÖMERT, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: -
  • Mazeretsiz katılmayanlar:

          Gündemin 1. Maddesi;  Belediye Meclisi 09.12.2020 tarihli 2. Birleşim 1. toplantısı Saygı Duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasına müteakip görüşmelere geçildi.

 

          Gündemin 2. Maddesi;  Gündemimizin İkinci maddesi olan Belediyemiz Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesine geçildi.

         Meclis Başkanı; Gündemimizin ikinci maddesi olan Belediyemiz Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesine başlanıldı.

 

Belediye Meclisinin 03.12.2020 Tarih ve 2020/49 Sayılı Belediye Meclis toplantısında Belediye Meclis gündemin 3.Maddesi gereğince ilgili gündem Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek üzere havalesi yapılmıştır.

 

Konu ile ilgili 03.12.2020 Tarih ve 2020/49 Sayılı Belediye Meclis toplantısında Belediye Meclisi gündemin 3.Maddesinde eklenmiş ve yer alan; “Belediyemiz Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hususu görüşülmesi” gereği ilgili gerekli çalışmaların birimlerce yapılması ve komisyonumuza sunulması kararı görüşülmüş olup, Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.12.2020 tarihli toplantısı sonrası Komisyon Raporu oluşturulmuştur. Bu durumda;

          Akçadağ Belediyesi’nde görev yapanmemurlar, Kadrolu İşçiler ve Sözleşmeli Personellerin performans ölçütlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile başarılı personelin ödüllendirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek için Performans Yönetmeliği hazırlanmıştır.

          Performans Yönetmeliği, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 124. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddeleri ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

          Belediyemiz Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda 01.01.2021 tarihi itibariyle uygulanması yönüyle kabulü hususu;


                Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2020

Tarihi

09.12.2020

Saat

 14:00

Sayısı

52

Birleşim

 2

Oturum

 1

Özü

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

07.01.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Celal ARTAN, Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Bekir ŞEKER, İbrahim Fehmi KÜTAN, Hasan ULUTAŞ, Murat TURCAN, Mustafa TURHAN, Mehmet Ali TURAN, Mehmet Mustafa EVİN, Mehmet KORKMAZ, Cengiz ÖCAL, Bülent CÖMERT, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: -
  • Mazeretsiz katılmayanlar: -

            Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesine geçildi.

          Meclis Başkanı; Gündemimizin üçüncü maddesi olan Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesine başlanıldı.

 Belediye Meclisinin 03.12.2020 Tarih ve 2020/48 Sayılı Belediye Meclis toplantısında Belediye Meclis gündemin 2.Maddesi gereğince ilgili gündem Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek üzere havalesi yapılmıştır.

 

Konu ile ilgili 03.12.2020 Tarih ve 2020/48 Sayılı Belediye Meclis toplantısında Belediye Meclisi gündemin 2.Maddesinde eklenmiş ve yer alan; “Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” gereği ilgili gerekli çalışmaların birimlerce yapılması ve komisyonumuza sunulması kararı görüşülmüş olup, Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.12.2020 tarihli toplantısı sonrası Komisyon Raporu oluşturulmuştur. Bu durumda;

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Kuruluş Amaçlarından olan; İlçe ve ilçe halkının ihtiyaçlarını tespit ederek modern şehircilik anlayışının gerektirdiği kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapıp bölgenin 1/5000 ve 1/1000 İmar Planları doğrultusunda yapılacak fenni çalışmaların öncelik sıralamasını belirlemek, Alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlayıcı kalıcı projeler hazırlamak ve bu projeleri hayata geçirmek için Belediye öz kaynaklarının yanı sıra AB (Avrupa Birliği), DAP (Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi), Fırat Kalkınma Ajansı, Merkezi Yönetime bağlı Bakanlıklar vb. hibe veren kurum ve kuruluşların programlarını takip etmek ve proje sunmak, Uygulanan projelerle daha sağlıklı ve modern bir çevre düzenini sağlamak, Doğal afetler ve çevreden gelecek zararlara karşı önlem almak, Böylece ilçenin gelişmesi, kalkınması, halkın refah seviyesinin artırılması, huzurlu, sağlıklı bir ortamda mutlu ve güven içinde yaşaması için ihtiyaç duyulan yatırımları gerçekleştirmek için Çalışma Yönetmeliği hazırlanması ihtiyaç olarak görülmektedir.

Çalışma Yönetmeliği, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 124. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddeleri ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda 01.01.2021 tarihi itibariyle uygulanması yönüyle kabulü hususu;


                Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal
www.ocianews.com deneme bonusu veren siteler bahis siteleri casino siteleri