2019 - ŞUBAT AYI MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

07.02.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 7

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

Denetim Komisyonu toplantılarına dışarıdan çağrılacak uzman kişilerin sayısı ile çalıştırılacağı süre ve yapılacak ödemeler için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

07.03.2019

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Demet KELEŞ, Aliseydi TURHAN, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Ahmet Nazif EVİN, Osman ASLANTAŞ, Ergün DOĞAN, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, Cumali DOĞAN, Sami İLHAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    : -

 

           Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan Denetim Komisyonu toplantılarına dışarıdan çağrılacak uzman kişilerin sayısı ile çalıştırılacağı süre ve yapılacak ödemeler için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin Üçüncü maddesi olan Denetim Komisyonu toplantılarına dışarıdan çağrılacak uzman kişilerin sayısı ile çalıştırılacağı süre ve yapılacak ödemeler için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülmelerine başlanıldı.

 

04.01.2019 Tarih ve 2019/2 Sayılı Belediye Meclis toplantısında Belediye Meclisi gündeminin 4.Maddesinde yer alan Denetim Komisyonu toplantılarına dışarıdan çağrılacak uzman kişilerin sayısı ile çalıştırılacağı süre ve yapılacak ödemelerin belirlenmesi gündem maddesi gereği; Akçadağ Belediyesinde oluşturulan Denetim Komisyonunun çalışmalarında ihtiyaç duyulması halinde;

Belediye ve Bağlı Kuruluşları dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarından bir uzman memurun 10 iş gününü geçmemek üzere görevlendirilmesi için Denetim Komisyonuna yetki verilmesi hususu Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup,

08.01.2019 tarihli yapılan Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyon toplantısında hazırlanan Rapor gereğince;

Bu şekilde çalıştırılacak uzman memur ve kişilere (1.000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık kat sayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere brüt 130.59 TL günlük ödeme yapılması;

 

 

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

Demet KELEŞ

Meclis Başkan V.

 

 

Ergün DOĞAN

                Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

07.02.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 8

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Başpınar Mah. Cami Sok. Belediye İş Hanındaki büroların satışa çıkarılması için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

 

Gelecek Toplantı

Tarih

07.03.2019

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Demet KELEŞ, Aliseydi TURHAN, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Ahmet Nazif EVİN, Osman ASLANTAŞ, Ergün DOĞAN, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, Cumali DOĞAN, Sami İLHAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    : -

 

           Gündemin 4. Maddesi;  Gündemimizin Dördüncü maddesi olan Mülkiyeti Belediyemize ait olan Başpınar Mah. Cami Sok. Belediye İş Hanındaki büroların satışa çıkarılması için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin Dördüncü maddesi olan Mülkiyeti Belediyemize ait olan Başpınar Mah. Cami Sok. Belediye İş Hanındaki büroların satışa çıkarılması için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülmelerine başlanıldı.

 

04.01.2019 Tarih ve 2019/8 Sayılı Belediye Meclis toplantısında Belediye Meclisinin Ek gündeminin 8.Maddesinde yer alan Mülkiyeti Belediyemize ait olan Başpınar Mah. Cami Sok. Belediye İş Hanındaki büroların satışa çıkarılması Ek gündem maddesi gereği; Konu Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup,

09.01.2019 tarihli yapılan Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyon toplantısında hazırlanan Rapor gereğince; Mülkiyeti Belediyemize ait olan 150 ada 47 parsel İlçemiz Başpınar Mah. Cami Sok. Belediye İş Hanındaki büroların ihale edilip satışının yapılarak tapularının verilmesi sürecinden önce, mevcut büroların olduğu binanın ön cephesinin yol işgali, arka cephesinin de sit alanına işgali söz konusu olup, yeni İmar planının kabul edilmesi ile birlikte yapılacak 18 uygulaması ile yapılan tecavüzlerin kaldırılması ve yerlerin kat mülkiyetine dönüştürülmesi gerçekleştirilmelidir. Aynı zamanda mülkiyetlerin üzerinde bulunan icraların da kaldırılmasına müteakip satışlarının 2888 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulü ile satışının yapılması ve Belediyemize Kıymet Takdir Komisyonunun belirleyeceği fiyat üzerinde gelir getirmesi amacıyla satış işlemlerinin başlatılması;

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

Demet KELEŞ

Meclis Başkan V.

 

 

Ergün DOĞAN

                Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

07.02.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 9

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

2019 mali yılı içerisinde Zabıta memurlarına aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

07.03.2019

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Demet KELEŞ, Aliseydi TURHAN, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Ahmet Nazif EVİN, Osman ASLANTAŞ, Ergün DOĞAN, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, Cumali DOĞAN, Sami İLHAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    : -

 

           Gündemin 5. Maddesi;  Gündemimizin beşinci maddesi olan 2019 mali yılı içerisinde Zabıta memurlarına aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin beşinci maddesi olan 2019 mali yılı içerisinde Zabıta memurlarına aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülmelerine başlanıldı.

 

04.01.2019 Tarih ve 2019/5 Sayılı Belediye Meclis toplantısında Belediye Meclis gündeminin 7.Maddesinde yer alan 2019 mali yılı içerisinde Zabıta memurlarına aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hususu gündem maddesi gereği; Konu Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup,

07.01.2019 tarihli yapılan Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyon toplantısında hazırlanan Rapor gereğince;

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi ‘‘Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.’’ Hükmüne istinaden 2018 yılı için geçerli olmak üzere brüt 180 TL fazla mesai ücretinin belirlendiği, 2019 yılında da geçerli olmak üzere bu brüt fiyatta herhangi bir artışa gidilmeyerek aynı brüt tutar üzerinden ödeme yapılması hususu;

 

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

Demet KELEŞ

Meclis Başkan V.

 

 

Ergün DOĞAN

                Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

07.02.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 10

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

2019 yılı Geçici İşçi Vizesi alınması için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

07.03.2019

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Demet KELEŞ, Aliseydi TURHAN, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Ahmet Nazif EVİN, Osman ASLANTAŞ, Ergün DOĞAN, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, Cumali DOĞAN, Sami İLHAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    : -

 

          Gündemin 6. Maddesi;  Gündemimizin altıncı maddesi olan 2019 yılı Geçici İşçi Vizesi alınması için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin altıncı maddesi olan 2019 yılı Geçici İşçi Vizesi alınması için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülmelerine başlanıldı.

 

04.01.2019 Tarih ve 2019/4 Sayılı Belediye Meclis toplantısında Belediye Meclis gündeminin 6.Maddesinde yer alan 2019 yılı Geçici İşçi Vizesi alınması hususu gündem maddesi gereği; Konu Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup,

 

10.01.2019 tarihli yapılan Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyon toplantısında hazırlanan Rapor gereğince;

4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine "(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında vizelenen geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma sürelerini, ilgili kurum veya kuruluşların talebi üzerine kurum, kuruluş, birim veya pozisyon itibarıyla dört aya kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir." fıkrası eklenmiş olup, 22.02.2007 günü ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”in (Değişik: RG-12/1/2008 -26754) “Geçici işçiler başlıklı 24. Maddesinde yer alan; “Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir.” hükmü uyarınca

2019 yılında Akçadağ Belediyesinde kullanılacak geçici iş pozisyonlarının ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinde belirlenen personel gider oranını aşmayacak şekilde 4 geçici işçi pozisyonu için 4x5 ay 29 gün olarak çalıştırılması konusunda yapılan müzakereler sonucu;

 

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

Demet KELEŞ

Meclis Başkan V.

 

 

Ergün DOĞAN

                Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

07.02.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 11

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

İlçemiz Ören Mahallesinde bulunan Belediyemize ait Kantar’ın Kiralanması

Gelecek Toplantı

Tarih

07.03.2019

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Demet KELEŞ, Aliseydi TURHAN, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Ahmet Nazif EVİN, Osman ASLANTAŞ, Ergün DOĞAN, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, Cumali DOĞAN, Sami İLHAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    : -

 

          Gündemin Ek 7. Maddesi;  Gündemimizin Ek yedinci maddesi olan İlçemiz Ören Mahallesinde bulunan Belediyemize ait Kantar’ın Kiralanması hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin Ek yedinci maddesi olan İlçemiz Ören Mahallesinde bulunan Belediyemize ait Kantar’ın Kiralanması hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

Meclis Üyeleri Haydar KAYGUSUZ, Mustafa KAPLAN ve Erdal ÜSTÜN’ün Meclis Başkanlığına Ek Gündeme alınması üzere 07.02.2019 tarihli vermiş oldukları önerge gereğince; Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Ören Mahallesinde bulunan KANTAR’ın kiralama usulü ile ihale edilip vatandaşların kullanımına sunulması talep edilmiştir.

        

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporu doğrultusunda bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine;

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

Demet KELEŞ

Meclis Başkan V.

 

 

Ergün DOĞAN

                Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

07.02.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 12

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

İlçemizde yapımı planlanan Alışveriş Merkezine isim verilmesinde verilecek ödül hususunun görüşülmesi,

Gelecek Toplantı

Tarih

07.03.2019

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Demet KELEŞ, Aliseydi TURHAN, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Ahmet Nazif EVİN, Osman ASLANTAŞ, Ergün DOĞAN, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, Cumali DOĞAN, Sami İLHAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    : -

 

            Gündemin Ek 8. Maddesi;  Gündemimizin Ek sekizinci maddesi olan İlçemizde yapımı planlanan Alışveriş Merkezine isim verilmesinde verilecek ödül hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin Ek sekizinci maddesi olan İlçemizde yapımı planlanan Alışveriş Merkezine isim verilmesinde verilecek ödül hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

İlçemizin merkezinde, mevcut belediye binasının batısında, merkez parkının ise güneyinde konumlanarak, Akçadağ'ın merkezinin mimarisini hem vaziyet planında, hem de ölçek-kütle ve malzeme özellikleriyle yeniden tarif etmesi ve ilçenin ticari/kültürel/mimari kimliğini olumlu yönde dönüştürüp geliştirmesi hedeflenen AVM Binası yapımı planlanmaktadır. Yapılacak binanın dış cephelerinde, Zeytin Dalı Çarşısı'yla da mimari bütünlük sağlayacak şekilde, ateş tuğlası kaplamalar, cam ve ferforje demir  malzeme, taş görünümlü prekast kaplama malzemeler kullanılacal olup bu suretle, ilçenin merkezinin bütüncül bir mimari kimliğe kavuşması planlanmaktadır. Bina, toplam 1300 m2 lik zemin kat oturumuna sahip olup, zemin katın üzerinde oturumu 1388 m2 olan  tek bir kat daha vardır. Bina tek bodrumlu olup bodrum alanı toplam 1505 m2 dir.

Yapımı planlanan Alışveriş Merkezine(AVM) ilçemizde bulunan vatandaşların duyuru ilanının yapılarak katılacağı ödüllü isim verme yarışmasının yapılması, AVM isminin beğenilerek birinci seçilen vatandaşımıza bir tam altın ödül verilmesi konusu;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporu doğrultusunda bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine;

 

Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Demet KELEŞ

Meclis Başkan V.

 

 

Ergün DOĞAN

                Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal