2019 - MAYIS AYI MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

06.05.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 28

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

2018 yılı Gelir Gider Kesin hesabının görüşülmesi hususu;

Gelecek Toplantı

Tarih

10.06.2019

Saat

 14:00

        

          Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Hamdi KOCA, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:-
  • Mazeretsiz katılmayanlar: -

              

            Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan 2018 yılı Gelir Gider Kesin hesabı hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin Üçüncü maddesi olan 2018 yılı Gelir Gider Kesin hesabıgörüşülmelerine başlanıldı.

 

2018 YILI GELİR VE GİDER KESİN HESABI 

 

2018 YILI

A GİDER KESİN HESAP CETVELİ

 

                     02. ÖZEL KALEM: 2018 Yılı Bütçesi ile Özel kalem Genel Kamu Hizmetleri birimine 1.380.439,00 TL. Ödenek konulduğu, Kurumsal sınıflandırma içinde ödeneği yetmeyen birimlere kendi içinde 555.770,00 TL. Ödenek eksiltmesi ile için de ve dışında olmak üzere 225.500.00TL. eklenmesi sağlanmış olup,2018 yılı net ödeneği 1.050.169,00 TL Olmuştur. 2018 bütçe yılı içinde 947.711,94 TL Bütçe gideri gerçekleştiği ve 2018 yılı içinde ilgililerine ödemesi yapılmış olup, yıl sonunda artan 102.457.06 TL. ödenek iptal edilmiştir.

 

                  31. YAZI İŞLERİ VE KARAR MÜDÜRLÜĞÜ: 2018 Yılı Bütçesi ile 978.924.00 TL. Ödenek verildiği, Kurumsal sınıflandırma içinde ödeneği yetmeyen birimlere kendi içinde 282.300,00 TL. Ödenek eksiltmesi ile için de ve dışında olmak üzere 459.300.00TL. eklenmesi sağlanmış olup, 2018 yılı net Bütçe ödeneği 1.155.924.00.TL olarak elde edildiği, Bütçe yılı içinde 1.095.319.74 TL.gider gerçekleştiği ve bu giderlerin yılı içinde ilgililerine ödenmesi yapılmış olup,Bütçe yılı sonunda artan 60.604.26 TL. Ödenek iptal edilmiştir.

 

                     32. MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ: 2018 Bütçesi ile 3.350.509,00 TL Ödenek verildiği Bütçe yılı içinde 90.500.00 TL. Ödenek aktarma yolu ile eklendiği, 1.966.730.00 TL. Ödenek düşürüldüğü 2018 yılı Bütçe net ödeneği 1.474.279,00 TL. Ödenek elde edildiği ve Bütçe yılı içinde 1.383.296.09 TL. Bütçe gideri gerçekleştiği bu giderlerin bütçe yılı içinde ilgililerine ödendiği, 2018 Bütçe yılı sonunda artan 90.982.91 TL. ödenek iptal edilmiştir.

 

                  

                    33. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : 2018 yılı bütçesi ile 8.386.947,00 TL. ödenek verildiği Bütçe yılı içinde ödeneği yetmeyen diğer birimlere aktarılan 1.946.300.00 TL. ödenek düşürüldüğü 5.137.700.00 ödenek eklendiği, 2018 yılı net bütçe ödeneği 11.578.347,00 TL. ödenek oluştuğu yılı içinde 11.394.582,03 TL. Bütçe gideri gerçekleştiği ve bu giderler ilgililerine ödenmiş olup Bütçe yılı sonunda 183.764,97 TL. artan ödenek iptal edilmiştir.

 

                   

                   37. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: 2018 Yılı Bütçesi ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne 1.364.045.00 TL. ödenek verildiği, Bütçe yılı içinde ödeneği yetmeyen diğer birimlere aktarılan 558.400.00 TL. ödenek düşürüldüğü 82.000.00 ödenek eklendiği, 2018 yılı içinde 864.027.41 TL Bütçe gideri gerçekleşmiş olup ve yılı içinde ilgililerine ödemesi yapıldığı, yılı sonunda artan 23.617.58 TL. ödenek iptal edilmiştir.

                  

                   38. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ: 2018 Bütçe Yılı ile 495.136,00TL ödenek verildiği, 2018 yılı net bütçe ödeneği 495.136.00TL Olup yıl sonunda artan 495.136.00TL Ödenek ise iptal edilmiştir.

 

                                                                                     2018 YILI

     B.GELİR BÜTÇESİ

 

              01. VERGİ GELİRLERİ: 2018 Yılı Bütçesi ile Vergi gelirleri 1.005.819.00 TL. Tahmin edilmiş olup 2017 yılında devir gelen tahakkuk 547.388.85 TL. Yılı içinde tahakkuk eden Vergi geliri ise 1.131.843.70 TL. 2018 yılı toplam tahakkuku 1.645.583.52 TL. Olup 2018 yılında tahsil edilen vergi gelirleri toplam 851.897.25 TL. 2018 yılı net geliri 851.897.25 TL. 2018 yılına devreden tahakkuk artığı 793.686.27 TL. dir.

 

               03.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:2018 Yılı Bütçesi ile 263.377.00 TL Gelir Tahminin de bulunulduğu 2017 yılında tahsil edilmeyip de 2018 yılına 75.389.22 TL.Tahakkuk artığı devredilmiş,2018 geçmiş yıllardan iptal edilen tahakkuk 345.669.03 TL. 2018 yılında 317.217.48 TL Tahakkuk gerçekleşmiş olup 2018 yılı toplam tahakkuku 398.536.47 TL. Olarak gerçekleşmiştir.2018 yılı içinde 317.217.48 TL TL tahsilât gerçekleşmiş olup 2017 yılından 2018 yılına 81.318.99 TL.Tahakkuk artığı devretmiştir.

                                    

              04.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: 2018 Yılı bütçesi ile 991.440.00 TL.Gelir tahminin de bulunulmuş,2017 yılından devreden tahakkuk olmayıp,2018 yılı içinde 578.320.42 TL.tahakkuk gerçekleşmiş olup,2018 yılı içinde 578.320.42 TL.tahsilat gerçekleştiğinden 2018 yılına tahakkuk devri olmamıştır.

 

             05.DİĞER GELİRLER: 2018 Yılı Bütçesi ile 13.254.064.00 TL. Gelir tahminin de bulunulduğu 2017 yılında 48.270.02 TL. Tahakkuk devri olduğu, 2018 yılında 11.307.694.37 Tahakkuk gerçekleşmiş olup,2018 yılı toplam tahakkuku 11.355.964.39 TL Olmuştur.2018 yılı tahsilâtı 11.254.282.71 TL. Olarak gerçekleşmiş olup 2018 yılına 101.681.68 TL.Tahakkuk artığı devretmiştir.

 

             06.SERMAYE GELİRLERİ: 2018 Yılı Bütçesi ile 741.300.00 TL. Gelir tahminin de bulunulmuş olup, 2017 yılından devreden tahakkuk olmayıp,2018 yılı içinde 268.391.14 TL.tahakkuk gerçekleşmiş olup,2018 yılı içinde 268.391.14 TL.tahsilat gerçekleştiğinden 2018 yılına tahakkuk devri olmamıştır.

                Sonuç olarak 2018 yılı bütçesi olarak toplam 16.256.000.00 TL. Gelir tahminin de bulunulmuş olup, 2017 yılından 2018 yılına 671.048.09 TL. Tahakkuk devri yapıldığı geçmiş yıllara ait 56.170.81 TL. tahakkuk iptali yapılmış, 2018 yılı içinde 14.246.795.94 TL. tahakkuk geçekleşmiş olup, 2018 yılı toplam tahakkuku 14.246.795.94 TL.gerçekleşerek 2018 yılı tahsilâtı 13.270.109.00 TL olarak tahsilât yapıldığı, 2018 yılı net tahsilatı 13.270.109.00 TL.olarak gerçekleşmiştir.    

 

                   2018 Yılı Bütçesi  16.256.000.00 TL. Gider ve Gelir olarak denk Bütçe ödeneği sağlanmıştır.

                   Bu duruma göre :

                  

                   2018 Yılı Bütçe Ödeneği                                :  16.256.000.00 TL.

                   2018 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gideri             :     15.793.553.14 TL.

                   2018 Yılı Gerçekleşen Gelir Tahakkuk Toplamı  :      14.246.795.94 TL.

                   2018 Yılı Gerçekleşen Toplam Gelir            :      13.270.109.00 TL.

                   2018 Yılına Devreden Tahakkuk Artığı       :        976.686.94 TL.

                    Belediyemiz 2018 Yılı kesin hesabı Belediyemiz Meclisi Huzurunda, Gelir ve Gider Cetvelleri Ayrıntılı şekilde maddeler halinde tek, tek okunarak Meclise beyan edildi.

          Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

 

    Hamdi KOCA

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

06.05.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 29

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

İlçemiz Muhtelif Mahallelerinde Belediyemiz adına kayıtlı arsaların satışının görüşülmesi,

Gelecek Toplantı

Tarih

10.06.2019

Saat

 14:00

        

          Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Hamdi KOCA, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:-
  • Mazeretsiz katılmayanlar: -

              Gündemin 4. Maddesi;  Gündemimizin dördüncü maddesi olan İlçemiz Muhtelif Mahallelerinde Belediyemiz adına kayıtlı arsaların satışı görüşülmeye geçildi.

 

              Meclis Başkanı; Gündemimizin dördüncü maddesi olan İlçemiz Muhtelif Mahallelerinde Belediyemiz adına kayıtlı arsaların satışı hususu görüşülmelerine başlanıldı.

              Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 03.05.2019 tarih ve 561 sayılı yazısının tetkiki neticesinde;

6360 Sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca alınan kararlar neticesinde mahalle statüsüne kavuşan köylerdeki Köy Tüzel Kişiliği ve Malatya İl Özel İdaresi adına kayıtlı parsellerin bir kısmı Belediyemiz mülkiyetine geçmiştir.

            30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonrası özellikle köyden mahalleye dönüşen alanlarda mesken yada iş yeri yapmak amacıyla Belediyemiz mülkiyetine geçen parsellerin satışı talep edilmektedir. Bu nedenlerden dolayı Müdürlüğümüzce yapılan araştırmalar neticesinde özellikle dilekçe ile arsa satış talebinde bulunulan mahalleler olan;

Ancarmahallesi 125 ada 1 parsel, 150 ada 5 parsel, 142 ada 33 parseller, Bekiruşağı mahallesi 151 ada 1, 104 ada 1 ve 3, 103 ada 27, 109 ada 3, 129 ada 14, 148 ada 4, 150 ada 1 nolu parseller, Bölüklü mahallesi 111 ada 26 ve 114 ada 16 nolu parseller, Büyükçimiş mahallesi 101 ada 1 ve 102 ada 1 nolu parseller, Çatalbahçe mahallesi 101 ada 63, 131 ada 30 ve 150 ada 5 nolu parseller, Darıca mahallesi 173 ada 1, 176 ada 15, 178 ada 5, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39 parseller, Dedeköy mahallesi 420 ve 422 parseller, Doğanlar mahallesi 136 ada 24, 141 ada 40 ve 196 ada 25 nolu parseller, Dutlu mahallesi 104 ada 72 parsel, Dümüklü mahallesi 5 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ve 14 nolu parseller ile 105 ada 76 nolu parsel, Eğin mahallesi 102 ada 6, 106 ada 2 ve 111 ada 7 ve 8 nolu parseller, Gürkaynak mahallesi 110 ada 61, 102 ada 28 ve 29 nolu parseller, Harunuşağı mahallesi 153 ada 1, 158 ada 1 nolu parseller, Kepez mahallesi 123 ada 33, 193 ada 7, 192 ada 8, 148 ada 163, 179 ada 5, 181 ada 12, 182 ada 4 ve 14,183 ada 3 ve 10, 184 ada 5, 6 ve 13, 178 ada 3 nolu parseller, Kültür mahallesi 90 ada 4 parsel, Ortaköy mahallesi 109 ada 2, 112 ada 32,  33  35 ve 36, 113 ada 3 ve 25, 118 ada 13 parsel, Şeyhler mahallesi 102 ada 10 nolu parsel olmak üzere toplam 80 parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden satışı hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporu doğrultusunda bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine;

Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

 

    Hamdi KOCA

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

06.05.2019

Saat

 14:00

Sayısı

30

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

İlçemiz Çatyol(Bahri) Mahallesinde kurulacak ihalesi yapılan Güneş Enerjisi Üretim Tesisi işinde Kredi kullanımı hususunun görüşülmesi,

Gelecek Toplantı

Tarih

10.06.2019

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Hamdi KOCA, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:-
  • Mazeretsiz katılmayanlar: -

               Gündemin 5. Maddesi;  Gündemimizin beşinci maddesi olan İlçemiz Çatyol(Bahri) Mahallesinde kurulacak ihalesi yapılan Güneş Enerjisi Üretim Tesisi işinde Kredi kullanımı hususu görüşülmeye geçildi.

               Meclis Başkanı; Gündemimizin beşinci maddesi olan İlçemiz Çatyol(Bahri) Mahallesinde kurulacak ihalesi yapılan Güneş Enerjisi Üretim Tesisi işinde Kredi kullanımı hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

Başkanlık Makamının 06.05.2019 tarih ve 588 sayılı yazısı gereği; İlçemiz Bahri (Çatyol) Mahallesi 1294 ve 1352 nolu parsellerde Belediyemiz adına kurulması planlanan 1 MW (megawatt) elektrik enerjisi üretim gücüne sahip GES (Güneş Enerjisi Üretim Tesisi) projesi hazırlanarak yetkili dağıtıcı firma ve Elazığ TEDAŞ Bölge Müdürlüğü ile gerekli görüşmeler yapılmış ve ilgili projeler onaylatılarak Bağlantı Anlaşması ve Tesis Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu GES Projesi için DAP (Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi) 2016 yılı programı kapsamında yer alan “Yenilenebilir Enerjiye Destek Projesi” hazırlanarak 840.000 TL hibeye hak kazanılmıştır. Ayrıca GES Santrali Projesinin ihalesi yapılmıştır.

 

Belediyemizin bütçesinin kısıtlı olması nedeniyle hazırlanan proje ile Belediyeye yeni gelir kaynağı oluşturulması amaçlandığından önem arz eden bu projenin bir an önce hayata geçirilmesi için Güneş Enerji Santralinin kurulumunun tamamlanmasına müteakip, üretim sonucu Belediyeye kalacak gelirin borcun bitimine kadar kredi çekilen bankalara temlik edilmesi düşünülmektedir.

Belediyemiz sorumluluk sahası içerisinde bulunan Belediyemiz adına kurulması planlanan 1 MW (megawatt) elektrik enerjisi üretim gücüne sahip Güneş Enerjisi Üretim Tesisi Yapım İşi için;

Muhtelif bankalardan 4.000.000,00 TL’ye kadar kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret v.s. ödemelerin Güneş Enerjisi Santralinden elde edilecek gelirlerden karşılanmasına,

Kredi çekilecek Muhtelif bankaya GES Santralinden elde edilecek gelirin kredi teminatı olarak ve borcun bitimine kadar temlikine, Kredi teminatına konu GES tesisinin arıza ve işletimi sırasında meydana gelecek aksaklıklar nedeniyle kredi teminatına ilişkin ödemelerin aksaması ve karşılanamaması hallerinde Belediyemiz gelirlerinin tamamından (%40’ın dışında %100’üne kadar) karşılanmasına, Ayrıca bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemelerin muhtelif banka tarafından talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde Muhtelif banka adına ipotek veya rehin edilmesine,

Muhtelif banka tarafından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve krediyle ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gelir, hak ve alacaklarını Muhtelif bankaya terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi Muhtelif bankaya rehin vermeye, Muhtelif bankanın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Ali KAZGAN’a yetki verilmesi;

Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Ali KAZGAN

 Meclis Başkanı

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

    Hamdi KOCA

    Meclis Kâtibi

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal