2019 - MART AYI MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

07.03.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 13

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

İlçemiz Ören Mahallesinde bulunan Belediyemize ait Kantar’ın Kiralanması işinde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

Gelecek Toplantı

Tarih

05.04.2019

Saat

 14:00

  • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Demet KELEŞ başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Ahmet Nazif EVİN, A. Turan SARPKAYA, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN, ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:
  • Mazeretsiz katılmayanlar    : Necmettin ÖZCAN, Cumali DOĞAN, Ergün DOĞAN, Osman ASLANTAŞ, Mustafa KAPLAN

              

               Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan İlçemiz Ören Mahallesinde bulunan Belediyemize ait Kantar’ın Kiralanması işinde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin Üçüncü maddesi olan İlçemiz Ören Mahallesinde bulunan Belediyemize ait Kantar’ın Kiralanması işinde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmelerine başlanıldı.

 

07.02.2019 Tarih ve 2019/11 Sayılı Belediye Meclis toplantısında Belediye Meclisi gündeminin Ek 7.Maddesinde yer alan İlçemiz Ören Mahallesinde bulunan Belediyemize ait Kantar’ın Kiralanması hususu gündem maddesi gereği konu Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup,

 

11.02.2019 tarihli yapılan Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyon toplantısında hazırlanan Rapor gereğince; 07.02.2019 Tarih ve 2019/11 Sayılı Belediye Meclis toplantısında Belediye Meclisi gündeminin Ek 7.Maddesinde yer alan ; “İlçemiz Ören Mahallesinde bulunan Belediyemize ait Kantar’ın Kiralanması hususu” maddesince Meclis Üyeleri Haydar KAYGUSUZ, Mustafa KAPLAN ve Erdal ÜSTÜN konunun Ek Gündeme alınıp görüşülmesi üzere vermiş oldukları 07.02.2019 tarihli önergelerinde İlçemiz Ören Mahallesinde Akçadağ Belediyesine ait olan Kantar’ın ihale edilip kiralanması işinin görüşülmesini talep etmişlerdir.

 

Belediyemize ait olan İlçemiz Ören Mahallesinde Akçadağ Belediyesine ait olan Kantar’ın gerek Belediyeye gelir getirmesi gerekse de Ören Mahallesinde ikamet eden vatandaşların kullanımına sunularak iş ve işlemlerinin kolaylaştırılıp hızlandırılması amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri gereğince ihale edilip, 5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin ( e) bendi uyarınca protokol hazırlanarak kira sözleşmesinin yapılması ve kiralama işlemlerinin başlatılması hususu;

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

Demet KELEŞ

Meclis Başkan V.

 

 

   Arif Özcan GÜNAY

                Meclis Yedek Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal