2019 - HAZİRAN AYI MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

10.06.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 31

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

İlçemiz Gürkaynak Mahallesinde Akaryakıt Servis İstasyonu Lokanta ve Market kurulumu hususu

Gelecek Toplantı

Tarih

05.07.2019

Saat

 14:00

        

          Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Hamdi KOCA, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:-
  • Mazeretsiz katılmayanlar: -

              

            Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan İlçemiz Gürkaynak Mahallesinde Akaryakıt Servis İstasyonu Lokanta ve Market kurulumu hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin Üçüncü maddesi olan İlçemiz Gürkaynak Mahallesinde Akaryakıt Servis İstasyonu Lokanta ve Market kurulumu hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

Müdürlüğümüze 06.05.2019 tarihinde havale edilen Malatya İli Akçadağ İlçesi Gürkaynak Mahallesi sınırları içerinde yer alan ve Haydar TEPE'ye ait dilekçede mülkiyetinde olan 112 ada 46 nolu 2.675,34 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı parsele ''Akaryakıt Servis İstasyonu-Lokanta ve Market'' kurmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Kamu Yararı Kararı alınması amacıyla Belediyemiz Meclisinin görüşü talep edilmiştir.

 

                Ekli dosyasında bulunan Toprak Koruma Kurulunun 05.12.2018 Tarih ve 74 sayılı kararında ilgili parsele ''Akaryakıt Servis İstasyonu-Lokanta ve Market'' yapılması amacıyla tarım dışı kullanım talebinin 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13. maddesinin (d) bendine istinaden uygun görüldüğü belirtilmiştir.

                Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27.03.2019 Tarih ve E.73264 sayılı yazısında belirtilen;

 

                5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince Bakanlıkça kamu yararı kararı alınacak yerle ilgili olarak Pafta, ada, parsellerin ve toplam alanın açıkça belirtildiği Belediye Meclis Kararı ve Kamu Yararı Kararına Esas Teknik Rapor ile alana ait KML dosyasının Belediyesince düzenlenerek gönderilmesi gerektiği tapu maliki Haydar TEPE'ye Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 01.04.2019 Tarih ve E.7200 sayılı yazısı ile bildirildiği görülmüştür.

                  Toprak Koruma Kurulu kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazıları gereğinde Malatya İli Akçadağ İlçesi Gürkaynak Mahallesinde Haydar TEPE'ye ait dilekçede mülkiyetinde olan 112 ada 46 nolu 2.675,34 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı parsele ''Akaryakıt Servis İstasyonu-Lokanta ve Market'' kurulması ile ilgili Bakanlıktan kamu yararı kararı alınmasında sakınca olmadığı hususu;

 

          Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

 

    Hamdi KOCA

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

10.06.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 32

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

İlçemiz Esenli Mahallesinde Akaryakıt İstasyonu kurulumu hususu

Gelecek Toplantı

Tarih

05.07.2019

Saat

 14:00

        

          Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Hamdi KOCA, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:-
  • Mazeretsiz katılmayanlar: -

              

         Gündemin 4. Maddesi;  Gündemimizin Dördüncü maddesi olan İlçemiz Esenli Mahallesinde Akaryakıt İstasyonu kurulumu hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin Dördüncü maddesi olan İlçemiz Esenli Mahallesinde Akaryakıt İstasyonu kurulumu hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 Müdürlüğümüze 14.05.2019 tarihinde havale edilen Malatya İli Akçadağ İlçesi Esenli Mahallesi sınırları içerinde yer alan ve Münire ÖLMEZTOPRAK'a ait dilekçede mülkiyetinde olan 287 nolu 12.910,00 m2 yüzölçümlü susuz tarla vasıflı parsele ''Akaryakıt İstasyonu'' kurmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Kamu Yararı Kararı alınması amacıyla Belediyemiz Meclisin görüşü talep edilmiştir.

 

               Ekli dosyasında bulunan Toprak Koruma Kurulunun 28.03.2019 Tarih ve 78 sayılı kararında ilgili parsele ''Akaryakıt  İstasyonu'' yapılması amacıyla tarım dışı kullanım talebinin 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13. maddesinin (d) bendine istinaden uygun görüldüğü belirtilmiştir.

 

               Malatya Ticaret İl Müdürlüğünün 26.12.2018 tarih ve E.40169020 sayılı Kamu Yararı konulu yazısında Malatya İli Akçadağ İlçesi Esenli Mahallesinde bulunan 287 nolu parsele yapılması planlanan yatırımın istihdam ve ekonomik açıdan ''Kamu Yararı'' sağlayacağı görüşü bildirilmiştir.

                   

              5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kamu yararı kararı alınacak yerle ilgili olarak Pafta, ada, parsellerin ve toplam alanın açıkça belirtildiği Belediye Meclis Kararı ve Kamu Yararı Kararına Esas Teknik Rapor ile alana ait KML dosyasının Belediyesince düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

Toprak Koruma Kurulu kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazıları gereğince Malatya İli Akçadağ İlçesi Esenli Mahallesinde Münire ÖLMEZTOPRAK' a ait dilekçede mülkiyetinde olan 287 nolu 12.910,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı parsele ''Akaryakıt İstasyonu'' kurulması ile ilgili Bakanlıktan kamu yararı kararı alınmasında sakınca olmadığı hususu;

 

          Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

 

    Hamdi KOCA

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

10.06.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 33

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

İlçemiz Muhtelif mahallelerinde Belediyemiz adına kayıtlı arsaların satışı için hazırlanan Plan ve Bütçe ile İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu

Gelecek Toplantı

Tarih

05.07.2019

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Hamdi KOCA, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:-
  • Mazeretsiz katılmayanlar: -

            Gündemin 5. Maddesi;  Gündemimizin Beşinci maddesi olan İlçemiz Muhtelif mahallelerinde Belediyemiz adına kayıtlı arsaların satışı için hazırlanan Plan ve Bütçe ile İmar Komisyon Raporu görüşülmeye geçildi.

            Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin Beşinci maddesi olan İlçemiz Muhtelif mahallelerinde Belediyemiz adına kayıtlı arsaların satışı için hazırlanan Plan ve Bütçe ile İmar Komisyon Raporu görüşülmelerine başlanıldı.

            Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Mecliste görüşülüp gündeme alınması üzere yazdığı 03.05.2019 tarih ve 561 sayılı yazısında; 6360 Sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca alınan kararlar neticesinde mahalle statüsüne kavuşan köylerdeki Köy Tüzel Kişiliği ve Malatya İl Özel İdaresi adına kayıtlı parsellerin bir kısmı Belediyemiz mülkiyetine geçmiştir.

            30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonrası özellikle köyden mahalleye dönüşen alanlarda mesken yada iş yeri yapmak amacıyla Belediyemiz mülkiyetine geçen parsellerin satışı talep edilmektedir. Bu nedenlerden dolayı Müdürlüğümüzce yapılan araştırmalar neticesinde özellikle dilekçe ile arsa satış talebinde bulunulan ekli listedeki mahallelerden toplam 80 parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden satışı hususunun Mecliste gündeme alınıp görüşülmesi teklif edilmiş yapılan meclis toplantısında satış konusu İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan toplantıda; 06.05.2019 Tarih ve 2019/29 Sayılı Belediye Meclis toplantısında Belediye Meclisi gündeminin 4.Maddesinde yer alan ; “İlçemiz muhtelif Mahallelerinde Belediyemiz adına kayıtlı arsaların satışı hususu” konusunda Belediyemiz İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının raporları gereğince; Ekli listede yer alan bu arsalar ileri zamanlarda Belediyemizce mahallelere yapılacak olan Kültür Merkezleri, Spor Alanları, Çocuk Oyun Alanları, Düğün ve Taziye Evleri ve Güneş Enerjisi Sistemleri gibi projeler için gerek duyulacağından, ayrıca arsaların şu ana satışı Mahalle sakinleri arasında husumete yol açacağı nedeniyle belirtilen arsaların satışlarının uygun olmayacağı kararı oy birliği ile alınmıştır. Belediyemiz İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının raporlarının okunması neticesinde satış talebinde bulunulan ekli listedeki toplam 80 parselin satışının yukarıda komisyon raporunda belirtilen gerekçeler neticesinde satışının uygun bulunmadığı hususu;

Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy çokluğu (Mustafa TURHAN ve Mustafa MENGE’nin çekimser kalması) ile karar verildi.

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

 

    Hamdi KOCA

    Meclis Kâtibi

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal