2018 - TEMMUZ AYI MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

05.07.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 34

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Ören Mahallesinde Belediyemize tahsisli olan Kayısı Bahçesinde bulunan ağaçların satış hususu

Gelecek Toplantı

Tarih

02.08.2018

Saat

 14:00

  • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, Ahmet Nazif EVİN, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Haydar KAYGUSUZ, Demet KELEŞ TUTAL, Erdal ÜSTÜN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, Osman ASLANTAŞ
  • Mazeretsiz katılmayanlar    :Sami İLHAN, A.Vahap TÜRK

 

            Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan İlçemiz Ören Mahallesinde Belediyemize tahsisli olan Kayısı Bahçesinde bulunan ağaçların satış hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan; Gündemimizin Üçüncü maddesi olan İlçemiz Ören Mahallesinde Belediyemize tahsisli olan Kayısı Bahçesinde bulunan ağaçların satış hususugörüşülmelerine başlanıldı.

 

İlçemizde Ören Mahallesinde Belediyemize tahsisli 2235, 1784 ve 220 nolu parsellerdeki kayısı bahçelerinde bulunan Kayısı ağaçlarının durumu ile ilgili olarak Başkanlığımızın İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yazdığı 12.06.2018 tarih ve 1106 sayılı yazı gereğince; Ören Mahallesinde Belediyemize tahsisli 2235, 1784 ve 220 nolu parsellerdeki kayısı bahçelerinde bulunan ekonomik ömürlerini tamamlamış ve verimden düşmüş kayısı ağaçlarının tespit edilerek rapor hazırlanması yönünde talepte bulunmuştur;

 

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 18.06.2018 tarih ve E.1827290 sayılı yazısının ekinde belirtilen rapor gereğince;

 İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yaptığı inceleme neticesinde taşınmazların üzerindeki 600’e yakın kayısı ağaçlarının yaklaşık 35 ile 50 yaşları arasında olduğu, yıllık bakım (Budama, Gübreleme, Sulama, Toprak işleme v.b) işlemlerinin yapılmadığı, ağaçların genelinde kısmi kurumalar oluşmuş ve bir kısım ağaçların da gövdeden itibaren kurumuş olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumda kayısı bahçelerinin ekonomik verimden düştüğü ve dolayısıyla kesilmelerinde herhangi bir sakınca olmadığı kanaati belirtilmiştir.

 

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün de raporu dikkate alınarak ilçemiz Ören Mahallesinde Belediyemize tahsisli 2235, 1784 ve 220 nolu parsellerdeki kayısı bahçelerinde bulunan Kayısı ağaçlarının kesilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre de satılmasına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi,

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

            

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı 

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

05.07.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 35

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Harunuşağı Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 125 ada 171 nolu 49.163,71 M2’lik parselde yerleşim alanı oluşturmak amacıyla halihazır, jeolojik etüt ve imar planlarının yapımı hususu

Gelecek Toplantı

Tarih

02.08.2018

Saat

 14:00

  • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, Ahmet Nazif EVİN, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Haydar KAYGUSUZ, Demet KELEŞ TUTAL, Erdal ÜSTÜN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, Osman ASLANTAŞ
  • Mazeretsiz katılmayanlar    :Sami İLHAN, A.Vahap TÜRK

 

           Gündemin 4. Maddesi;  Gündemimizin Dördüncü maddesi olan İlçemiz Harunuşağı Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 125 ada 171 nolu 49.163,71 M2’lik parselde yerleşim alanı oluşturmak amacıyla halihazır, jeolojik etüt ve imar planlarının yapımı hususugörüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan; Gündemimizin Dördüncü maddesi olan İlçemiz Harunuşağı Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 125 ada 171 nolu 49.163,71 M2’lik parselde yerleşim alanı oluşturmak amacıyla halihazır, jeolojik etüt ve imar planlarının yapımı hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

            İlçemiz Harunuşağı Mahallesi sakinlerinin Muhtar Bekir DURMUŞ’un imzasıyla 10.03.2018 tarihinde Belediyemize vermiş oldukları dilekçe gereğince;

 

          İlçemiz Harunuşağı Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan Tarla niteliğindeki 125 ada, 171 parsel 49.163,71 m2’lik alanın parsellenerek Mahalle sakinlerinin konut ihtiyaçlarını karşılayacakları hale getirilmesi yönünde talepleri vardır.

 

          İlgili talebin görüşülmesi neticesinde İlçemiz Harunuşağı Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan Tarla niteliğindeki 125 ada, 171 parsel 49.163,71 m2’lik alanda toplu yerleşim alanı oluşturmak amacıyla alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve İmar Planları ile Halihazır Harita ve İmar Planına esas Jeolojik Etütlerinin yapılması, Plan bitimine müteakip parselasyon işlemlerinin tamamlanması hususu Meclis Üyelerinin oylarına sunulmuş;

 

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

            

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı 

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

                     

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

05.07.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 36

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Kozluca Mahallesi HİS (Hayvan İçme Suyu) Göleti Yapım İşi için yapılacak ödeme hususu

Gelecek Toplantı

Tarih

02.08.2018

Saat

 14:00

  • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, Ahmet Nazif EVİN, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Haydar KAYGUSUZ, Demet KELEŞ TUTAL, Erdal ÜSTÜN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, Osman ASLANTAŞ
  • Mazeretsiz katılmayanlar    :Sami İLHAN, A.Vahap TÜRK

 

           Ek Gündemin 5. Maddesi;  Ek Gündemimizin Beşinci maddesi olan İlçemiz Kozluca Mahallesi HİS (Hayvan İçme Suyu) Göleti Yapım İşi için yapılacak ödeme hususu görüşülmeye geçildi.

 

        Meclis Başkan; Ek Gündemimizin Beşinci maddesi olan İlçemiz Kozluca Mahallesi HİS (Hayvan İçme Suyu) Göleti Yapım İşi için yapılacak ödeme hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

Malatya Büyükşehir Belediyesinin 22.06.2018 tarih ve E.5740 sayılı yazısı gereğince;

        Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğünün 2018 yılı yatırım programında olup Finansmanını DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca karşılanan ilçemiz Kozluca Mahallesi HİS (Hayvan İçme Suyu) Göleti Yapım işine 270.000,00 TL ödenek verilmiştir. Söz konusu işin ihalesi 21.06.2018 tarihinde yapılmış olup, verilen tekliflerin en düşüğü (KDV dahil) 316.049,47 TL’dir. Eksik kalan 46.049,47 TL’nin Belediye Başkanlığımızca ödenmesi talep edilmiştir.

        Söz konusu talebin görüşülmesi neticesinde, MASKİ Genel Müdürlüğünce ihale edilen ilçemiz Kozluca Mahallesi HİS (Hayvan İçme Suyu) Göleti yapım işinin KDV dahil ihale bedeli ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından temin edilen ödenek arasında oluşan 46.049,47 TL’lik farkın Belediyemizin ilgili bütçe kaleminden ödenmesi hususu;

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı 

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal