2018 - HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

08.06.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 31

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Belediyemiz logo çalışmaları doğrultusunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik Komisyon raporlarının görüşülmesi hususu,

 

Gelecek Toplantı

Tarih

05.07.2018

Saat

 14:00

  • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, Ahmet Nazif EVİN, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Osman ASLANTAŞ,  Demet KELEŞ TUTAL, Erdal ÜSTÜN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Haydar KAYGUSUZ
  • Mazeretsiz katılmayanlar    :Sami İLHAN

 

           Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan Belediyemiz logo çalışmaları doğrultusunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik Komisyon raporlarının hususugörüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan; Gündemimizin Üçüncü maddesi olan Belediyemiz logo çalışmaları doğrultusunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik Komisyon raporlarının hususugörüşülmelerine başlanıldı.

 

                 02.05.2018 Tarih ve 2018/27 Sayılı Belediye Meclis toplantısında Belediye Meclisi gündeminin 6.Maddesinde yer alan; “Belediye Logosunun onaylaması ile ilgili hususun görüşülmesi hususu” gereği Logo ile ilgili gerekli çalışmaların birimlerce yapılması ve Eğitim Kültür Gençlik Komisyonuna sunulması kararı alınmıştır.

 

07.05.2018 tarihli Eğitim Kültür Gençlik Komisyonunca hazırlanan raporda; çizim, desen ve tasarım yönüyle kullanıma uygun olduğu, logonun içindeki görseller aynı zamanda ilçemizin değerlerini de ön plana çıkarması ve tanıtması anlamında yerinde kullanılarak doğru bir çizim ve tasarımla şekillendirildiği tespit edilmiştir.

 

                Mevcut logonun gri olan renk tonlarının yerine mavi tonlarının ağırlıkta olduğu logonun hazırlanması ve bu haliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin (n) fıkrasında; “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.” Belirtilmiş olup, Eğitim Kültür Gençlik Komisyonunca da uygun görülen logo ve Komisyon Raporu son haliyle Meclis Üyelerinin oylarına sunulmuş;

 

 

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

            

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı 

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

08.06.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 32

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemizde yapılması planlanan 3. Ve 4. Etap TOKİ çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğünün Meclise sunduğu yazıda belirtilen parsellerin TOKİ Başkanlığına devri hususunun görüşülmesi,

 

Gelecek Toplantı

Tarih

05.07.2018

Saat

 14:00

  • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, Ahmet Nazif EVİN, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Osman ASLANTAŞ,  Demet KELEŞ TUTAL, Erdal ÜSTÜN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Haydar KAYGUSUZ
  • Mazeretsiz katılmayanlar    :Sami İLHAN

 

           Gündemin 4. Maddesi;  Gündemimizin Dördüncü maddesi olan İlçemizde yapılması planlanan 3. Ve 4. Etap TOKİ çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğünün Meclise sunduğu yazıda belirtilen parsellerin TOKİ Başkanlığına devri hususugörüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan; Gündemimizin Dördüncü maddesi olan İlçemizde yapılması planlanan 3. Ve 4. Etap TOKİ çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğünün Meclise sunduğu yazıda belirtilen parsellerin TOKİ Başkanlığına devri hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

                Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 05.06.2018 tarih ve E.1073 sayılı Meclis Başkanlığına sunulmak Parsel Dönüştürmesi ve Devri konulu yazı gereği;

          Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile yapılan görüşmeler ve arazi çalışmaları neticesinde Belediyemiz ve TOKİ arasında mutabakat sağlanıp 3. ve 4. Etap olarak yeni Toplu Konut Alanları belirlenmiştir. 3. Etap olarak tapunun Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Başpınar Mahallesi, Karataşlık Mevkiinde yer alan yaklaşık 2.539 dönüme sahip 108 ada 1 nolu mera parselinin 160 dönümlük kısmı, 4. Etap olarak yine tapunun Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Kültür Mahallesi, Küçükçimiş Mevkiinde yer alan yaklaşık 1.968 dönüme sahip 85 ada 1 nolu mera parselinin 200 dönümlük kısmı belirlenmiştir. Bu parsellerin cinsinin mera olmasından dolayı TOKİ alanı olarak belirlenen bu kısımların 4342 Sayılı Mera Kanununun 14. Maddesi ve 23419 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mera Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereğince tahsis değişikliğinin yapılarak cinsinin Maliye Hazinesine dönüştürülmesi ve ardından TOKİ’ye devri hususu Belediyemizce uygun görülmesi, aynı zamanda gerekli dosya ve haritaların da Mera Komisyon Başkanlığına gönderilmesi hususu Meclis Üyelerinin oylarına sunulmuş;

 

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

            

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı 

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

                     

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

08.06.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 33

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Belediye Meclis Üyesi Bülent GÜDE’nin Meclis Üyeliğinden istifası hususu,

Gelecek Toplantı

Tarih

05.07.2018

Saat

 14:00

  • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, Ahmet Nazif EVİN, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Osman ASLANTAŞ,  Demet KELEŞ TUTAL, Erdal ÜSTÜN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Haydar KAYGUSUZ
  • Mazeretsiz katılmayanlar    :Sami İLHAN

 

           Gündemin 5. Maddesi;  Gündemimizin Beşinci maddesi olan Belediye Meclis Üyesi Bülent GÜDE’nin Meclis Üyeliğinden istifası hususugörüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan; Gündemimizin Beşinci maddesi olan Belediye Meclis Üyesi Bülent GÜDE’nin Meclis Üyeliğinden istifasıhususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

Belediyemiz Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Bülent GÜDE Başkanlığa sunmuş olduğu 15.05.2018 tarihli dilekçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyeliğinden istifa ettiğini belirtmiştir.

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun “Meclis üyeliğinin sona ermesi” başlıklı 29. Maddesinde; “Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur.” Belirtilmiştir.

 

Belediye Başkanlığımız İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 23.05.2018 ve E.981 sayılı yazısı ile Adalet ve Kalkınma Partisinden 1. Yedek Üyenin tespit edilerek bildirilmesi istenmiştir. Bunun üzerinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı 28.05.2018 tarih ve 1016 sayı numaralı yazdığı yazında; Adalet ve Kalkınma Partisinden 1. Yedek üyenin 21740386988 T.C. Nolu Ahmet Nazif EVİN olduğu bildirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı 

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal