2018 - EKİM AYI MECLİS KARARI (2. TOPLANTI)

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

19.10.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 46

Birleşim

 2

Oturum

 1

Özü

Belediyemiz 2019 yılı Gelir Gider Bütçesinin onaylanması hususu

Gelecek Toplantı

Tarih

07.11.2018

Saat

 14:00

  • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Ahmet Nazif EVİN, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Osman ASLANTAŞ, Erdal ÜSTÜN, Demet KELEŞ TUTAL, Haydar KAYGUSUZ, A.Vahap TÜRK ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:
  • Mazeretsiz katılmayanlar    :Cumali DOĞAN, A. Turan SARPKAYA, Sami İLHAN, Necmettin ÖZCAN

 

            Gündemin 3. Maddesi;  Belediyemiz 2019 yılı Gelir Gider Bütçesinin onaylanması hususugörüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin Üçüncü maddesi olan Belediyemiz 2019 yılı Gelir Gider Bütçesinin onaylanması hususugörüşülmelerine başlanıldı.

 

             Belediyemiz 2019 mali yılı bütçesi 5393 sayılı Belediye kanununun 62. maddesine göre Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanıp, Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.10.2018 tarihli raporu doğrultusunda Belediyemiz meclisine sunulmuştur.

 

              Belediyemiz Meclisinin 05.10.2018 tarih ve 41 ve 42 Sayılı Kararı gereğince 2019 yılı Gelir Gider Bütçesinin görüşülmesi Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup;  Plan Bütçe Komisyonunu tarafından 08.10.2018 tarihli Raporlarında görüşülen 2019 mali yılı tahmini Bütçesi;

 

GİDER BÜTÇESİ   (Kurumsal Sınıflandırma)     :

02- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                              :    1.835.439,00 TL                      31- YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ                                                    :        989.031,00 TL                          

32- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                      :    3.808.380,00 TL

33- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                   :  15.191.102,00 TL

37- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                    :    2.489.682,00 TL

38- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                               :       544.650,00 TL

34- ULAŞTIRMA HİZMETLERİ                                                                               :       330.000,00 TL

39- ZABITA AMİRLİĞİ                                                                                            :       355.716,00 TL

                                                                                            +---------------------------- 

TOPLAM                                                                                                                   :  25.544.000,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİDER BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırma)     :

01-  Personel Giderleri                                                                                                :   4.433.456,00 TL

02-  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirim Giderleri                                               :      732.810,00 TL

03-  Mal Ve Hizmet Alımları Gideri                                                                        :   8.706.614,00 TL

04 - Faiz Giderleri                                                                                                         :      577.500,00 TL

05 - Cari Transferler                                                                                                      :      421.781,00 TL

06-  Sermaye Giderleri                                                                                                :   7.350.819,00 TL

07-  Sermaye Transferleri                                                                                          :      971.020,00 TL

09-  Yedek Ödenekler                                                                                                 :   2.350.000,00 TL

                                                                                                                    +-----------------------

TOPLAM                                                                                                                  25.544.000,00  TL

 

GİDER BÜTÇESİ   (Fonksiyonel Sınıflandırma)     :

 

01 -GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                                 :   6.679.566,00 TL

05 -ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ                                                                           :   2.489.682,00 TL

06 -İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ                                                     :   16.065.752,00 TL

10- SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YRD.                                                          :         309.000,00

                                                                                                                      +-----------------------

                                                                                    TOPLAM                                     25.544.000,00  TL                olarak Gider Tahmin edilmiştir.

 

GELİR BÜTÇESİ  (Ekonomik Sınıflandırma )   :

01- Vergi Gelirleri                                                                                                        :    1.602.380,00  TL

03 -Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                                                      :        757.850,00  TL

04 -Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                                                  :   2.050.000,00  TL

05 -Diğer Gelirler                                                                                                         :20.456.590,00  TL

06- Sermaye Gelirleri                                                                                                 :         677.180,00  TL

                                                                                                                                +------------------------

                                                                                TOPLAM                                                25.544.000,00  TL

 

            Yukarıda belirtildiği gibi 25.544.000,00 TL Gider ve 25.544.000,00 TL Gelir olmak üzere Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonunu tarafından 08.10.2018 tarihli Raporlarında görüşülen 2019 mali yılı tahmini Bütçesinin kabulüne;

 

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

19.10.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 47

Birleşim

 2

Oturum

 1

Özü

Belediyemiz 2019 yılı Bütçe Ücret Tarifnamesinin onaylanmasıhususu

Gelecek Toplantı

Tarih

07.11.2018

Saat

 14:00

  • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Ahmet Nazif EVİN, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Osman ASLANTAŞ, Erdal ÜSTÜN, Demet KELEŞ TUTAL, Haydar KAYGUSUZ, A.Vahap TÜRK ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:
  • Mazeretsiz katılmayanlar    :Cumali DOĞAN, A. Turan SARPKAYA, Sami İLHAN, Necmettin ÖZCAN

 

            Gündemin 4. Maddesi;  Belediyemiz 2019 yılı Bütçe Ücret Tarifnamesinin onaylanmasıhususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin dördüncü maddesi olan Belediyemiz 2019 yılı Bütçe Ücret Tarifnamesinin onaylanmasıhususugörüşülmelerine başlanıldı.

 

             

Belediyemiz PlanBütçe Komisyonunun 08.10.2018 tarihli Raporlarında görüşülen 2019 mali yılı tahmini Bütçesi tarifnamesinin kabulüne;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

      

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

                     

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

19.10.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 48

Birleşim

 2

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Çatyol(Bahri) Mahallesinde kurulması planlanan Güneş Enerjisi Üretim Tesisi işinde Muhtelif Bankalardan Kredi kullanımı hususu

Gelecek Toplantı

Tarih

07.11.2018

Saat

 14:00

  • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Ahmet Nazif EVİN, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Osman ASLANTAŞ, Erdal ÜSTÜN, Demet KELEŞ TUTAL, Haydar KAYGUSUZ, A.Vahap TÜRK ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:
  • Mazeretsiz katılmayanlar    :Cumali DOĞAN, A. Turan SARPKAYA, Sami İLHAN, Necmettin ÖZCAN

            Gündemin 5. Maddesi;  Belediyemiz  İlçemiz Çatyol(Bahri) Mahallesinde kurulması planlanan Güneş Enerjisi Üretim Tesisi işinde Muhtelif Bankalardan Kredi kullanımı hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin beşinci maddesi olan İlçemiz Çatyol(Bahri) Mahallesinde kurulması planlanan Güneş Enerjisi Üretim Tesisi işinde Muhtelif Bankalardan Kredi kullanımı hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

İlçemiz Çatyol (Bahri) Mahallesi 1294, 1303, 1304 ve 1305 no'lu parseller de Belediyemiz adına kurulması planlanan 1 MW (megawatt) elektrik enerjisi üretim gücüne sahip Güneş Enerjisi Üretim Tesisi için projeler hazırlanmış, hazırlanan projelerle ilgili olarak yetkili dağıtıcı firma ve Elazığ TEDAŞ Bölge Müdürlüğü ile gerekli görüşmeler yapılmış, ilgili projeler onaylatılarak Bağlantı Anlaşması ve Tesis Sözleşmesi imzalanmıştır. Belediyemizin kısıtlı bütçesi ve ilgili projenin kurulumunun önem arz etmesi, ülke ekonomisine ve ilçemize katkı sağlayacağı düşünüldüğünden, önem arz eden bu projenin biran önce hayata geçirilmesi amacıyla 6.000.000,00 TL (altımilyontürklirası) muhtelif bankalardan kredi kullanılması ihtiyacı belirtilmiştir.

Belediyemiz sorumluluk sahası içerisinde bulunan ihale edilip yapımına devam edilen Akçadağ Kültür Merkezinin İnşaat Yapım İşi için Muhtelif bankalardan 6.000.000,00 TL’ye kadar kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret v.s. ödemelerin kredi çekilecek Muhtelif bankadan teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden tamamından (%40’ın dışından %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemelerin muhtelif banka tarafından talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde Muhtelif banka adına ipotek veya rehin edilmesine, Muhtelif banka tarafından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrağı imzalamaya ve krediyle ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gelir, hak ve alacaklarını Muhtelif bankaya terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi Muhtelif bankaya rehin vermeye, Muhtelif bankanın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ‘nun  68. Maddesinin  (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Ali KAZGAN’a yetki verilmesi;

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

      

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal