2018 - EKİM AYI MECLİS KARARI (1.TOPLANTI)

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

05.10.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 40

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Gürkaynak Mahallesinde 102 ada 29 nolu parsel’in satışı hakkında hazırlanan İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi,

Gelecek Toplantı

Tarih

19.10.2018

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, Ahmet Nazif EVİN, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Osman ASLANTAŞ, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN, Demet KELEŞ TUTAL, Haydar KAYGUSUZ, A.Vahap TÜRK ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, A. Turan SARPKAYA
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :

 

            Gündemin 3. Maddesi;  İlçemiz Gürkaynak Mahallesinde 102 ada 29 nolu parsel’in satışı hakkında hazırlanan İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu Raporu hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin Üçüncü maddesi olan İlçemiz Gürkaynak Mahallesinde 102 ada 29 nolu parsel’in satışı hakkında hazırlanan İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu Raporuhususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

         İlçemiz Gürkaynak Mahallesi nüfusuna kayıtlı Sultan HARMAN adlı vatandaşın 03.09.2018 tarihinde verdiği dilekçe gereği; Gürkaynak Mahallesinde ev yapacak yerinin olmadığını ve bu yönde mahallede yer alan Mülkiyeti Belediyeye ait olan 102 ada 29 nolu parsel üzerindeki arsa vasfında bulunan 1.026,76 M2’lik yerin satışının yapılmasını talep etmiştir.

         İlgili talep, 07.09.2018 tarihli  Belediye Meclis toplantısında ele alınmış ve sonraki Meclis toplantısında görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine karar verilmiştir.

         11.09.2018 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu ile 10.09.2018 tarihli İmar Komisyonunca yapılan toplantı ve neticesinde hazırlanan rapor gereğince; İlçemiz Gürkaynak Mahallesinde Mülkiyeti Belediyeye ait olan 102 ada 29 nolu parsel üzerindeki arsa vasfında bulunan 1.026,76 M2’lik yerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulü ile satışının yapılması ve Belediyemize Kıymet Takdir Komisyonunun belirleyeceği fiyat üzerinde gelir getirmesi amacıyla satış işlemlerinin başlatılması uygun görülmüştür.

Bu doğrultuda İlçemiz Gürkaynak Mahallesinde Mülkiyeti Belediyeye ait olan 102 ada 29 nolu parsel üzerindeki arsa vasfında bulunan 1.026,76 M2’lik yerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulü ile satışının yapılması ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu;

 

 

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

      

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

05.10.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 41

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Belediyemiz 2019 yılı Gelir Gider Bütçesinin görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

19.10.2018

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, Ahmet Nazif EVİN, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Osman ASLANTAŞ, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN, Demet KELEŞ TUTAL, Haydar KAYGUSUZ, A.Vahap TÜRK ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, A. Turan SARPKAYA
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :

 

            Gündemin 4. Maddesi;  Belediyemiz 2019 yılı Gelir Gider Bütçesi hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin dördüncü maddesi olan Belediyemiz 2019 yılı Gelir Gider Bütçesi hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

              Belediyemiz Mali hizmetler Müdürlüğü Belediyemize ait 2019 yılı Gelir Gider Bütçesi Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere Belediye meclisinde incelenmesi konusu görüşülmeye geçildi.

          Belediye Başkanı 5393 sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi gereği ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Gelir-Gider Bütçesinin 5393 Sayılı kanunun 20. maddesi gereğince meclis toplantısının devamı 2. Birleşim olarak 19.10.2018 tarih saat 14:00’te yapılmak üzere görüşülüp karara bağlanmasıhususumeclisin oylarına sunularak;

 

 

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

      

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

                     

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

05.10.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 42

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Belediyemiz 2019 yılı Ücret Tarifnamesinin görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

19.10.2018

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, Ahmet Nazif EVİN, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Osman ASLANTAŞ, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN, Demet KELEŞ TUTAL, Haydar KAYGUSUZ, A.Vahap TÜRK ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, A. Turan SARPKAYA
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :

 

            Gündemin 5. Maddesi;  Belediyemiz  2019 yılı Ücret Tarifnamesihususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin beşinci maddesi olan Belediyemiz 2019 yılı Gelir Gider Bütçesi hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

Belediyemiz Mali hizmetler Müdürlüğü Belediyemize ait 2019 yılı Ücret Tarifnamesi Kasım ayı toplantısında görüşülmek üzere Belediye meclisinde incelenmesi konusu görüşülmeye geçildi.

Belediye Mali hizmetler müdürlüğü tarafından 2019 yılı bütçe tarifnamesi ödenek konulan gelir ve gider bütçesi tarifnamesi hakkında meclise bilgi verildi. Belediye Başkanı 5393 sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi gereği ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Bütçe Ücret Tarifnamesinin5393 Sayılı kanunun 20. maddesi gereğince meclis toplantısının devamı 2.birleşim olarak 19.10.2018 tarih ve saat 14:00’te yapılmak üzere görüşülüp karara bağlanmasıhususumeclisin oylarına sunularak;

 

 

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

      

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

05.10.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 43

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Kültür Mahallesinde bulunan Eski Devlet Hastanesinin Kültür Merkezine dönüştürülmesi işi ile ilgili Kredi kullanımı hususunun görüşülmesi,

Gelecek Toplantı

Tarih

19.10.2018

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, Ahmet Nazif EVİN, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Osman ASLANTAŞ, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN, Demet KELEŞ TUTAL, Haydar KAYGUSUZ, A.Vahap TÜRK ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, A. Turan SARPKAYA
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :

 

            Gündemin 6. Maddesi;  Belediyemiz İlçemiz Kültür Mahallesinde bulunan Eski Devlet Hastanesinin Kültür Merkezine dönüştürülmesi işi ile ilgili Kredi kullanımı hususu görüşülmeye geçildi.

            Meclis Başkanı; Gündemimizin altıncı maddesi olan İlçemiz Kültür Mahallesinde bulunan Eski Devlet Hastanesinin Kültür Merkezine dönüştürülmesi işi ile ilgili Kredi kullanımı hususu görüşülmelerine başlanıldı.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 27.09.2018 tarih ve 1487 sayı numaralı Belediye Meclisinde gündeme alınıp görüşülmesi üzerine almış olduğu Olur gereğince;

                İlçemiz Kültür Mahallesi 61 ada 15 no'lu parsel üzerinde bulunan Eski Devlet Hastanesinin Kültür Merkezine Dönüştürülmesi İşi Belediyemizce ihale edilerek yapım işine başlandığı, hazırlanan projelere istinaden ihale edilen "Eski Devlet Hastanesinin Kültür Merkezine Dönüştürülmesi" yapım işi 3.067.897,07 TL bedelle sözleşmeye bağlandığı, ancak Belediyemizin kısıtlı bütçesi nedeniyle bu miktarı karşılaması mümkün görülemediğinden yapımına başlanan Kültür Merkezi Yapım İşinin biran önce halkımızın hizmetine sunulması için muhtelif bankalardan 2.000.000 TL (ikimilyontürklirası) kredi kullanılması ihtiyacı belirtilmiştir.

             Belediyemiz sorumluluk sahası içerisinde bulunan ihale edilip yapımına devam edilen Akçadağ Kültür Merkezinin İnşaat Yapım İşi için Muhtelif bankalardan 2.000.000,00 TL’ye kadar kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret v.s. ödemelerin kredi çekilecek Muhtelif bankadan teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden tamamından (%40’ın dışından %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemelerin muhtelif banka tarafından talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde Muhtelif banka adına ipotek veya rehin edilmesine, Muhtelif banka tarafından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrağı imzalamaya ve krediyle ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gelir, hak ve alacaklarını Muhtelif bankaya terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi Muhtelif bankaya rehin vermeye, Muhtelif bankanın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ‘nun  68. Maddesinin  (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Ali KAZGAN’a yetki verilmesi;

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

05.10.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 44

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Çatyol(Bahri) Mahallesinde kurulması planlanan Güneş Enerjisi Üretim Tesisi işinde Kredi kullanımı hususunun görüşülmesi,

Gelecek Toplantı

Tarih

19.10.2018

Saat

 14:00

              Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, Ahmet Nazif EVİN, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Osman ASLANTAŞ, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN, Demet KELEŞ TUTAL, Haydar KAYGUSUZ, A.Vahap TÜRK ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, A. Turan SARPKAYA
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :

               Gündemin 7. Maddesi;  Belediyemiz İlçemiz Çatyol(Bahri) Mahallesinde kurulması planlanan Güneş Enerjisi Üretim Tesisi işinde KrediKredi kullanımı hususu görüşülmeye geçildi.

            Meclis Başkanı; Gündemimizin yedinci maddesi olan İlçemiz Çatyol(Bahri) Mahallesinde kurulması planlanan Güneş Enerjisi Üretim Tesisi işinde Kredi kullanımıhususu görüşülmelerine başlanıldı.

            Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 27.09.2018 tarih ve 1489 sayı numaralı Belediye Meclisinde gündeme alınıp görüşülmesi üzerine almış olduğu Olur gereğince;

            İlçemiz Çatyol (Bahri) Mahallesi 1294, 1303, 1304 ve 1305 no'lu parseller de Belediyemiz adına kurulması planlanan 1 MW (megawatt) elektrik enerjisi üretim gücüne sahip Güneş Enerjisi Üretim Tesisi için projeler hazırlanmış, hazırlanan projelerle ilgili olarak yetkili dağıtıcı firma ve Elazığ TEDAŞ Bölge Müdürlüğü ile gerekli görüşmeler yapılmış, ilgili projeler onaylatılarak Bağlantı Anlaşması ve Tesis Sözleşmesi imzalanmıştır. Belediyemizin kısıtlı bütçesi ve ilgili projenin kurulumunun önem arz etmesi, ülke ekonomisine ve ilçemize katkı sağlayacağı düşünüldüğünden, önem arz eden bu projenin biran önce hayata geçirilmesi amacıyla 6.000.000,00 TL (altımilyontürklirası) muhtelif bankalardan kredi kullanılması ihtiyacı belirtilmiştir.

              Belediyemiz sorumluluk sahası içerisinde bulunan Belediyemiz adına kurulması planlanan 1 MW (megawatt) elektrik enerjisi üretim gücüne sahip Güneş Enerjisi Üretim Tesisi için projeler hazırlanmış, ilgili projeler onaylatılarak Bağlantı Anlaşması ve Tesis Sözleşmesi imzalanmıştır. Güneş Enerjisi Üretim Tesisi yapım İşi için İller Bankası A.Ş’den 6.000.000,00 TL’ye kadar kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret v.s. ödemelerin kredi çekilecek İller Bankası A.Ş tarafından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışından %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemelerin İller Bankası A.Ş tarafından talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş tarafından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrağı imzalamaya ve krediyle ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ‘nun  68. Maddesinin  (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Ali KAZGAN’a yetki verilmesi;

             Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

05.10.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 45

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

08.06.2018 tarih ve 32 sayılı Belediye Meclis Kararının Tashihi(Düzeltmesi) hususunun görüşülmesi,

Gelecek Toplantı

Tarih

19.10.2018

Saat

 14:00

              Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, Ahmet Nazif EVİN, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Osman ASLANTAŞ, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN, Demet KELEŞ TUTAL, Haydar KAYGUSUZ, A.Vahap TÜRK ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Cumali DOĞAN, A. Turan SARPKAYA
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :

              

                  Gündemin Ek 8. Maddesi; 08.06.2018 tarih ve 32 sayılı Belediye Meclis Kararının Tashihi(Düzeltmesi) hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin Ek sekizinci maddesi olan 08.06.2018 tarih ve 32 sayılı Belediye Meclis Kararının Tashihi(Düzeltmesi) hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

             Akçadağ İlçe Merkezini kapsayan Nazım ve Uygulamalı İmar Planları 1989 yılında tamamlanarak günümüze kadar herhangi bir revizyon veya ilave İmar Plan çalışması yapılmamıştır.

 

          Bu arada ilçedeki sosyal, kültürel, ekonomik vb. gelişmelere paralel olarak nüfusun artma temayülü göstermesi nedeniyle 1989 yılından kalma İmar Planı; gerek İmar alanının yetersizliği, gerekse parsel büyüklüklerinin yetersizliği sonucu günümüzün şartlarına cevap veremez hale geldiğinden ilave imar planı yapılması gerekmiştir.

 

          Ancak ilçenin mevcut yerleşim yerinin büyük bir kısmının 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile korunması istenilen verimli tarım arazisi ve 1. Derece Arkeolojik Sit alanı kapsamında kalması. Önemli bir kısmının ise mera vasıflı arazilerle çevrili olması nedeniyle ilave imar planı yapımında güçlükler yaşanmaktadır.

 

          İlçenin gelişip büyüyebilmesi ve sağlıklı bir şekilde planlanabilmesi amacıyla yapılan araştırmalar neticesinde: Tapunun Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Başpınar Mahallesi, Karataşlık Mevkiinde yer alan yaklaşık 2.539 dönüme sahip 108 ada 1 nolu mera parselinin 160 dönümlük kısmının ilave imar planı kapsamında değerlendirilmesi bir zorunluluk olarak görülmektedir. 

 

           Bu nedenle Belediyemizce yapılacak olan İlave İmar Planının gerçekleştirilmesi ve uygulamaya konulması için Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Başpınar Mahallesi, Karataşlık Mevkiinde yer alan yaklaşık 2.539 dönüme sahip 108 ada 1 nolu mera parselinin 160 dönümlük kısmının 4342 Sayılı Mera Kanununun 14. Maddesi ve 23419 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mera Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereğince tahsis değişikliğinin yapılarak cinsinin Maliye Hazinesine dönüştürülmesi, aynı amaçla gerekli dosya ve haritaların da Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Mera Komisyon Başkanlığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına sunulması hususu Belediye Meclisinde görüşülerek;

 

             Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Kâtibi 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal