2018 - ARALIK AYI MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

07.12.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 49

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Belediyemize ait ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılması hususunun görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

04.01.2019

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Ahmet Nazif EVİN, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Osman ASLANTAŞ, Demet KELEŞ, Haydar KAYGUSUZ, A. Turan SARPKAYA, Sami İLHAN, Necmettin ÖZCAN, A.Vahap TÜRK ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Erdal ÜSTÜN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :Cumali DOĞAN

 

            Gündemin 2. Maddesi;  Belediyemize ait ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılması hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin İkinci maddesi olan Belediyemize ait ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılması hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

           

             Belediyemize ait 44 KR 845, 44 DS 987, 44 DH 860, 44 FY 702, 44 LE 020, 44 NF 389, 44 AK 313, 44 DE 860, 44 EF 290, 44 LC 578, 44 DS 978, 44 PP 270, 44 LH 826, 44 DC 014, 44 FU 903 ve 44 AF 379 Nolu plakalı araçlar ekonomik ömrünü tamamlamış, kullanılmayan ve aynı zamanda sürekli tamir masrafı çıkaran bu araçların Malatya Karayolları Şube Şefliği ve Trafik ve Tescil Müdürlüğünden ekonomik ömrünü doldurma belgesi ve Trafikten çekme Belgesi düzenlendikten sonra hurdaya ayrılma işlemlerinin başlatılması aynı zamanda Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun ilgili mevzuatı gereğince belirlenecek olan kg fiyat üzerinden teslim edilmesine;

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

07.12.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 50

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Kültür Mahallesi 86 ada 80 nolu parselin Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli olacak şekilde Hazineye devri hususunun görüşülmesi,

Gelecek Toplantı

Tarih

04.01.2019

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Ahmet Nazif EVİN, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Osman ASLANTAŞ, Demet KELEŞ, Haydar KAYGUSUZ, A. Turan SARPKAYA, Sami İLHAN, Necmettin ÖZCAN, A.Vahap TÜRK ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Erdal ÜSTÜN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :Cumali DOĞAN

 

            Gündemin 3. Maddesi;  İlçemiz Kültür Mahallesi 86 ada 80 nolu parselin Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli olacak şekilde Hazineye devri hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin Üçüncü maddesi olan İlçemiz Kültür Mahallesi 86 ada 80 nolu parselin Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli olacak şekilde Hazineye devri hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

            Milli Eğitim Müdürlüğünün 24.01.2018 tarih ve E.1721020 Sayılı yazısıile mülkiyeti Belediyemize ait Kültür Mahallesi 86 ada 31 ve 50 nolu parsellerin bulunduğu alanda İmam Hatip Ortaokulu yapılması amacıyla, parselin mevcut onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki Serbest Nizam konut fonksiyonunun eğitim tesis alanına dönüştürülmesi, tevhid (birleştirme) işleminin yapılması, arsalar arasındaki onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında yer alan imar yolunun kaldırılması ve oluşacak yeni mülkiyetin Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli olacak şekilde Maliye Hazinesine devri talep edilmiştir.

                İlgi yazıda belirtilen taleplerin incelenmesi neticesinde; Müdürlüğümüzce Mülkiyeti Belediyemize ait Kültür Mahallesi 86 ada 31 ve 50 nolu parsellerin bulunduğu alanda önce 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında daha sonra ise 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında tadilat yapılarak Serbest Nizam konut fonksiyonu  ''ORTAOKUL ALANI'' olarak değiştirilmiştir.

               Onaylanan Uygulama İmar Planı hükümlerine göre 86 ada 31 ve 50 nolu parsellerin ihdas-tevhid ve yola terk işlemlerine ait çalışma Müdürlüğümüzce tamamlatılmış ve 4.997,65 m2 alana sahip 86 ada 80 nolu parsel oluşmuştur. Bu parsele ait tapu örneği, aplikasyon krokisi ve imar çapı belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmiştir.

                İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi yazısında belirtildiği gibi mülkiyeti Belediyemize ait Kültür Mahallesi 4.997,65 m2 yüzölçümlü 86 ada 80 nolu parselin Meclis karar tarihinden itibaren 2 yıl süre içerisinde yapı inşaatına başlanılması, aksi takdirde bu süre zarfında inşaata başlanılmaması durumunda Belediyemize parselin tekrar devri şartı ile Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli olacak şekilde Maliye Hazinesine devri hususu;

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

07.12.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 51

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Muhtelif Bankalardan kredi çekilebilmesi için İller Bankasından Teminat Mektubunun alınması hususu,

Gelecek Toplantı

Tarih

04.01.2019

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Ahmet Nazif EVİN, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Osman ASLANTAŞ, Demet KELEŞ, Haydar KAYGUSUZ, A. Turan SARPKAYA, Sami İLHAN, Necmettin ÖZCAN, A.Vahap TÜRK ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Erdal ÜSTÜN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :Cumali DOĞAN

 

            Gündemin 4. Maddesi;  Muhtelif Bankalardan kredi çekilebilmesi için İller Bankasından Teminat Mektubunun alınması hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin Dördüncü maddesi olan Muhtelif Bankalardan kredi çekilebilmesi için İller Bankasından Teminat Mektubunun alınması hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

 Belediye Meclisinin 19.10.2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile; İlçemiz Çatyol(Bahri) Mahallesinde kurulması planlanan Güneş Enerjisi Üretim Tesisi işinde Muhtelif Bankalardan Kredi kullanımı hususu görüşülmüştür. Bu karar doğrultusunda Güneş Enerjisi Üretim Tesisi yapım İşi için Muhtelif bankalardan 6.000.000,00 TL’ye kadar kredi kullanılmasına Belediye Başkanına yetki verilmiştir.

 

Belediye Meclisinin 05.10.2018 tarih ve 43 sayılı kararı ile de; İlçemiz Kültür Mahallesinde bulunan Eski Devlet Hastanesinin Kültür Merkezine dönüştürülmesi işi ile ilgili Kredi kullanımı hususu görüşülmüştür. Bu karar doğrultusunda Akçadağ Kültür Merkezinin İnşaat Yapım İşi için Muhtelif bankalardan 2.000.000,00 TL’ye kadar kredi kullanılmasına Belediye Başkanına yetki verilmiştir.

 

Belirtilen hususlar çerçevesinde, İlçemiz Çatyol(Bahri) Mahallesinde kurulması planlanan Güneş Enerjisi Üretim Tesisi ile Akçadağ Kültür Merkezinin İnşaat Yapım İşiile ilgili alınan Meclis kararları doğrultusunda belirtilen miktarlarda Muhtelif Bankalardan kredi kullanılabilmesi için İller Bankası A.Ş’den Teminat Mektubu alınması, konu ile ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Ali KAZGAN’a yetki verilmesi;

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

07.12.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 52

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Yapımı devam eden Kültür Merkezinin İş, Yetenek ve Beceri Eğitim kurs yeri olarak kullanılması hususunun görüşülmesi,

Gelecek Toplantı

Tarih

04.01.2019

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Ahmet Nazif EVİN, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Osman ASLANTAŞ, Demet KELEŞ, Haydar KAYGUSUZ, A. Turan SARPKAYA, Sami İLHAN, Necmettin ÖZCAN, A.Vahap TÜRK ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Erdal ÜSTÜN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :Cumali DOĞAN

 

           Gündemin 5. Maddesi;  Yapımı devam eden Kültür Merkezinin İş, Yetenek ve Beceri Eğitim kurs yeri olarak kullanılması hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin Beşinci maddesi olan Yapımı devam eden Kültür Merkezinin İş, Yetenek ve Beceri Eğitim kurs yeri olarak kullanılması hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

 İlçemiz Kültür Mahallesi 61 ada 15 no'lu parsel üzerinde bulunan Eski Devlet Hastanesinin Kültür Merkezine Dönüştürülmesi İşi Belediyemizce ihale edilerek yapım işine başlanılmıştır. Bu kapsamda ilçe genelinde gelir düzeyi düşük el becerisine sahip vatandaşlarımızın aile ekonomilerine katkı sunmaları ve bir meslek sahibi olup mevcut iş imkanlarından daha rahat istifade edebilmeleri için belirli periyotlar halinde vatandaşlarımıza yönelik mevcut binanın Zemin, 1. Ve 2. Katlarında İş, Yetenek ve Beceri Eğitim kurslarının düzenlenecektir.Aynı zamanda ilçemiz genelinde öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza okumayı teşvik etmek, geçerli, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşımlarını sağlamak, onlara yaşam boyu bilgi okuryazarlığı becerisini kazandırmak amacıyla Mevcut binanın 3. Katı ise kütüphane şeklinde düzenlenecektir.

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında açılacak olan İş, Yetenek ve Beceri Eğitim kurslarının düzenlenmesi ve planlanması işinde gerekli çalışmaları yapacak Gerçek veya Tüzel Kişilikler ile Belediyemiz tarafından protokol yapılması, konu ile ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Ali KAZGAN’a yetki verilmesi;

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

07.12.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 53

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Belediyemizde 5393 sayılı kanunun 49. Maddesine istinaden sözleşmeli olarak çalışan personellerin 2019 yılı ücretlerinin belirlenmesi,

Gelecek Toplantı

Tarih

04.01.2019

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Ahmet Nazif EVİN, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Osman ASLANTAŞ, Demet KELEŞ, Haydar KAYGUSUZ, A. Turan SARPKAYA, Sami İLHAN, Necmettin ÖZCAN, A.Vahap TÜRK ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Erdal ÜSTÜN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :Cumali DOĞAN

            Gündemin 6. Maddesi;  Belediyemizde 5393 sayılı kanunun 49. Maddesine istinaden sözleşmeli olarak çalışan personellerin 2019 yılı ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşülmeye geçildi.

            Meclis Başkanı; Gündemimizin Altıncı maddesi olan Belediyemizde 5393 sayılı kanunun 49. Maddesine istinaden sözleşmeli olarak çalışan personellerin 2019 yılı ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin üçüncü paragrafı hükmünce Belediye Meclisimizin 07.02.2018 tarih ve 12 sayılı Kararıyla oluşturulan (1) Sayılı Norm Kadro Cetvelinde “8500 Unvan Kodlu 8/1 Dereceli İnşaat Mühendisi Kadrosu”na,  “5935 Unvan Kodlu 9/1 Dereceli Avukat Kadrosu”na, “8130 Unvan Kodlu 7/1 Dereceli Veteriner  Kadrosuna  sözleşmeli olarak çalışan personele yapılacak ödemelerin belirlenmesi konusunda;

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3’üncü fıkrası gereği, Belediyelerde Norm Kadro Standartlarına uygun olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin istihdamında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yayınlanan, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31.10.2005 tarihli sözleşmeli personel istihdamına ilişkin Genelgelerinin 4’üncü maddesinde “Kurumların yetkili meclisleri tarafından ücret tespiti yapılmaksızın sözleşme imzalanmayacak ve sözleşmelerin başlangıç tarihi yukarıda belirtilen Meclis Kararından daha önceki bir tarih olarak belirlenmeyecektir.” hükmü, 13’üncü maddesinde “yeni yılda çalıştırılmaya devam edilmesi uygun görülenler için yeni yıl itibarıyla hesaplanacak ücret tavanı aşılmamak kaydıyla ücret tespitine ilişkin Meclis Kararı mutlaka Ocak ayı içerisinde alınacak ve sözleşmelerin yenilenme işlemleri de yine Ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır.” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle; Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince Meclis Karar tarihinden sonra göreve başlayacak olan sözleşmeli personele 01.01.2019 tarihten 31.12.2019 tarihine kadar ödenmek üzere, aşağıda kadro adedi ile birlikte unvanları belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek,

                2019 yılında geçerli olmak üzere aşağıda kadro adedi ile birlikte unvanları belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek belirtilen 2019 ücretleri net tutarları Avukat, Veteriner Hekim ve İnşaat Mühendisine ödemesi yapılması, ayrıca Avukat, Veteriner Hekim ve İnşaat Mühendisi personelinin 2019 yılı Ocak ve Temmuz ayları Memur Maaş zam ve farkları, Enflasyon farkları, Asgari Geçim İndirimi tutarları ile 2019 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanacak olan Genelgedeki Ek ödeme tutarları ve farklarından da faydalandırılması Meclis Üyelerinin oyuna sunuldu;

KADRO ADEDİ :                                   ÜNVANI      :                                     ÜCRET(NET)

    

                                                       1                                               İNŞAAT MUH.                                           3.793,00-TL           

                                                       1                                                 AVUKAT                                                  3.600,00-TL        

                                                       1                                           VETERİNER HEKİM                                     3.600,00 TL

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

Ali KAZGAN

 Meclis Başkanı

 

Ergün DOĞAN

                 Meclis Katibi 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal