Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ

Modern Belediyecilik anlayışıyla, katılımcı, şeffaf, tarafsız, güvenilir, sürdürülebilir

ve birlikte yönetim anlayışı ile bilim ve teknolojik metotlar ışığında, yönetimde

öncü, yenilikçilik ve değişimde özgün, örnek belediyecilik hizmetleri

sunmak.

 

VİZYONUMUZ

Akçadağ Belediyesi olarak; ilçe halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet

vermek, Akçadağ’ın gelişimini ve Akçadağlıların ihtiyaçlarını sağlıklı ve

sürdürülebilir biçimde karşılamak için gelişim ve değişimleri takip etmek, bu

sürecin gerektirdiği dönüşümleri sağlayabilmek, Akçadağlıya en iyi hizmeti

sunabilmek, Akçadağlı paydaşlarımızın katılımını önemseyen, karar ve uygulamalarda

şeffaflığı sağlayan, şeffaf, katılımcı, değişen ve gelişen belediyecilik

yapmak.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

• Güvenilirlik,

• Karar alma, uygulama ve eylemde şeffaflık ve açıklık,

• Adalet ve tarafsızlık,

• Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde sosyal belediyecilik anlayışı,

• Çalışan ve vatandaş memnuniyeti,

• Halkımızın her şeyin en iyisine layık olduğu düşüncesi ile kaliteli belediyecilik,

• Kaynakların ve zamanın etkin, verimli kullanılması,

• Gelişmeye açık, öğrenen ve öğreten, çözüm üreten bir kurum,

• Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk.

Sayfayı paylaş