2021 - NİSAN AYI MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.04.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 23

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

2020 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaylanması

Gelecek Toplantı

Tarih

06.05.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Cengiz ÖCAL ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Bülent CÖMERT
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

             Gündemin 1. Maddesi;  Belediye Meclisi 07.04.2021 tarihli toplantısı Saygı Duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasına müteakip görüşmelere geçildi.

             Gündemin 2. Maddesi;  Belediye Meclisinin bir önceki 04.03.2021 tarihli almış oluğu kararlar Meclis Üyelerine dağıtılmış ve yapılan oylama neticesinde kararlar Oy Birliği kabul edilmiştir.

             Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan 2020 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaylanması görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin üçüncü maddesi olan 2020 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaylanması görüşülmeye başlanıldı.

 

           

2020 Mali Yılındaki faaliyetleri kapsayan bir yıllık faaliyet raporu hakkındaki Belediye Başkanının 5393 Sayılı Kanunun 56.maddesi uyarınca ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45.maddesine dayanılarak hazırlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hazırladığı senelik faaliyet raporu, Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında müzakere edildi.

 

            Belediye Başkanlığının 2020 Mali Yılındaki faaliyetlerini kapsayan 1 yıllık faaliyet raporu Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulduktan sonra, yapılan müzakereleri müteakip, söz konusu 2020 yılı Faaliyet Raporunun ve bu rapordaki açıklamaların yeterli bulunduğunun kabulü hususu;

 

 

          Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

            Celal ARTAN

                           Meclis Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.04.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 24

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz 77 Mahallenin Kırsal Mahalle Statüsüne geçirilmesi İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

06.05.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Cengiz ÖCAL ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Bülent CÖMERT
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

           Gündemin 4. Maddesi;  Gündemimizin Dördüncü maddesi olan İlçemiz 77 Mahallenin Kırsal Mahalle Statüsüne geçirilmesi İmar Komisyon Raporu görüşülmeye geçildi.

 

             Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin dördüncü maddesi olan İlçemiz 77 Mahallenin Kırsal Mahalle Statüsüne geçirilmesi İmar Komisyon Raporu görüşülmeye başlanıldı.

04.03.2021 Tarih ve 2021/22 Sayılı Belediye Meclis toplantısında Belediye Meclisi gündeminin 6.Maddesinde yer alan “Kırsal Mahalle statüsüne geçmek için dilekçe ile başvuru yapan mahallelerin durumları görüşülmesi” gündem maddesi gereği konu Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmiş olup hazırlanan 2021/7 sayılı Komisyon Raporu gereğince;

 

             7254 Sayı Ve  16/10/2020 Tarihli Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna istinaden İlçemizde Kırsal Mahalle Statüsüne Dönüştürülmesi ve bağlı mezraların kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi ile ilgili Mahalle Muhtarlarının talepleri sonucu 16.10.2020 tarih ve 7254 Sayılı Kanunun 10. Maddesi üzerine, İlçemiz sınırları içerisinde kalan ve aşağıda isimleri ve belirtilen, Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Statüsüne geçmeleri uygun görülen  4 bölge ve bu bölgelerdeki mahallelere bağlı mezralar ayrı ayrı incelenmiştir.

 1. Bölge(Ören Bölgesi)

Büyükçimiş, İkinciler, Bölüklü, Kömekavak, Altınlı, Dedeköy, Keller, Ören, Hançerli, Sahiköy Mahalleleri.

 1. Bölge(Bahri Bölgesi)

Bahri, Eğin, Mihmanlı, Esenli, Yukarı Örükçü, Aşağı Örükçü, Şeyhler, Ilıcak, Aksaray, Yağmurlu, Karapınar, Aydınlar ve Gölpınar Mahalleleri

 1. Bölge(Levent Bölgesi)

Doğanlar, Doğantepe, Muratlı, Fatih, Yalınbudak, Karamağara, Keklikpınarı, Kadıibrahim, Ancar, Resuluşağı, Aliçeri, Bağköy, Hartut, Sakalıuzun, Mezra, Levent, Küçükkürne, Kurtuşağı, Büyükköy, Çatalbahçe, Kayadibi, Yalınkaya, Kolköy, Çobanuşağı, Esenbey.

 1. Bölge(Develi Bölgesi)

Yaylımlı, Develi, Dümüklü, Durulova, Tataruşağı, Sarıhacı, Gürkaynak, Bayramuşağı, Ortaköy, Kahyalı.

 1. Bölge(Kepez Bölgesi.)

Kepez, Dutlu, Bekiruşağı, Çevirme, Demirciler, Çakılpınarı, Aksüt, Güneşli, Taşevler, Taşolar, Harunuşağı, Kozluca, Darıca, Kasımuşağı.

 

İlgili kanunun 10. Maddesinde; “Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir”. Denilmektedir.  Hükmü gereğince ilçemiz genelinde mahallelerimiz birbirine yakınlık yönüyle incelendiğinde 5 bölgeye ayrılmış ve ilçemiz merkezinde Doğu, Kültür, Kotangölü, Aktepe ve Başpınar mahalleleri haricinde 72 mahallenin kırsal mahalle statüsüne geçirilmesi konusu incelenmiştir. İlçemiz genelinde yukarıda belirtilen 72 mahallemizde yaşan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu geçimini kayısı yetiştiriciliği, tarımsal faaliyetler ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Bu yönüyle sosyo-ekonomik durumu zayıf olan vatandaşlarımız için Akçadağ Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde temizlik işleri başta olmak üzere yol yapımı ve diğer bakım-onarım işlerinde de vatandaşlarımızın hizmetlere erişebilmeleri yönüyle çalışmalarını imkanlar ölçüsünde yapmaktadır.

“Kırsal Mahalle statüsüne geçmek için dilekçe ile başvuru yapan mahallelerin durumları görüşülmesi” gündem maddesi Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmiş olup hazırlanan 2021/7 sayılı Komisyon Raporu doğrultusunda 72 mahallenin kırsal mahalle statüsüne geçirilmesine, konunun görüşülüp karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediyesine havale edilmesine;

Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

            Celal ARTAN

                           Meclis Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.04.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 25

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Pınarlı Mah. 173 ada 5 nolu parsel ile Harunuşağı Mah. 104 ada 43 nolu parselin satışının görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

06.05.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Cengiz ÖCAL ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Bülent CÖMERT
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

            

             Gündemin 5. Maddesi;  Gündemimizin beşinci maddesi olan İlçemiz Pınarlı Mah. 173 ada 5 nolu parsel ile Harunuşağı Mah. 104 ada 43 nolu parselin satışı görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin beşinci maddesi olan İlçemiz Pınarlı Mah. 173 ada 5 nolu parsel ile Harunuşağı Mah. 104 ada 43 nolu parselin satışı görüşülmeye başlanıldı.

 

             Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 19 sayılı; “İlçemiz Muhtelif mahallelerinde Belediye adına kayıtlı arsaların satışı ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe ile İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi” gündemi gereği;Dilekçe ile talepte bulunan ve üzerinde yapı-ev bulunan Şeyhler mahallesi 123 ada 1 parsel ile Dümüklü Mahallesi 5 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 nolu parsellerin satışına karar verilmiştir. Yine İlçemiz Pınarlı Mahallesi 173 ada 5 nolu parsel, Bekiruşağı Mahallesi 139 ada 32 ,36 nolu parsel, 148 ada 4 nolu parsel,Harunuşağı Mahallesi 104 ada 43 nolu parsel ve Kepez mahallesi 193 ada 9 nolu parsel, 184 ada 13 nolu parsel, 135 ada 3 nolu parsel, 182 ada 4 nolu parsellerin de yerinde incelenerek satışının uygun olup olmadığının kararının Nisan ayında yapılacak Meclis Toplantısında verilmesi kararı alınmıştır.

 

Meclis Üyeleri tarafından İlçemiz Pınarlı Mahallesi 173 ada 5 nolu parsel, Bekiruşağı Mahallesi 139 ada 32 ,36 nolu parsel, 148 ada 4 nolu parsel,Harunuşağı Mahallesi 104 ada 43 nolu parsel ve Kepez mahallesi 193 ada 9 nolu parsel, 184 ada 13 nolu parsel, 135 ada 3 nolu parsel, 182 ada 4 nolu parseller yerinde incelenerek neticesinde; İlçemiz Pınarlı Mahallesi 173 ada 5 nolu parsel,Harunuşağı Mahallesi 104 ada 43 nolu parsel ve Bekiruşağı Mahallesi 148 ada 4 nolu parsellerin 2888 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulü ile satışının yapılması, Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu;

 

Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

            Celal ARTAN

                           Meclis Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.04.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 26

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

02.07.2020 tarih ve 33 sayılı Belediye Meclis Kararının iptali(İmam Hatip Ortaokulu Alanı)

Gelecek Toplantı

Tarih

06.05.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Cengiz ÖCAL ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Bülent CÖMERT
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

            

             Gündemin 6. Maddesi;  Gündemimizin altıncı maddesi olan 02.07.2020 tarih ve 33 sayılı Belediye Meclis Kararının iptali(İmam Hatip Ortaokulu Alanı) görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin altıncı maddesi olan 02.07.2020 tarih ve 33 sayılı Belediye Meclis Kararının iptali(İmam Hatip Ortaokulu Alanı) görüşülmeye başlanıldı.

 

            

Belediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 33 sayılı kararı gereği; Milli Eğitim Müdürlüğünün 24.01.2018 tarih ve E.1721020 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait olan ve İlçemiz Kültür Mahallesi sınırları içerisinde kalan 4.997,65 m2 yüzölçümlü 86 ada 80 nolu parselin Belediyemiz Meclisinin 07.12.2018 Tarih ve 50 sayılı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli olacak şekilde karar verilen devri iptal edilmiş, trampa işlemine ait çalışmaların yapılabilmesi için mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Kültür Mahallesi sınırları içerisinde kalan 4.997,65 m2 yüzölçümlü 86 ada 80 nolu parselin Maliye Hazinesi adına kayıtlı 61 ada 27 nolu parsel ile trampa(takas) edilmesine karar verilmiştir.

 

Yukarıdaki hususlar dikkate alındığında Maliye Hazinesi adına kayıtlı 61 ada 27 nolu parsel üzerinde Devlet Hastanesi Ek Bina yapımı gerçekleştirileceğinden Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 33 sayılı kararının iptali;

 

 

Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

            Celal ARTAN

                           Meclis Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.04.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 27

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Meclis katibi Seçilmesi 2 (İki)Asil 2 ( İki) Yedek   ( Gizli Oyla)

Gelecek Toplantı

Tarih

06.05.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Cengiz ÖCAL ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Bülent CÖMERT
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

            

             Gündemin 7. Maddesi;  Gündemimizin yedinci maddesi olan Meclis katibi Seçilmesi 2 (İki)Asil 2 ( İki) Yedek   ( Gizli Oyla) görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin yedinci maddesi olan Meclis katibi Seçilmesi 2 (İki)Asil 2 ( İki) Yedek   ( Gizli Oyla) görüşülmeye başlanıldı.

 

            

         5393 sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereğince Belediyemizde iki Asil iki Yedek Melis kâtibi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerine mühürlü oy pusulaları dağıtılarak yapılan gizli oylama sonucu;

 

                                ASİL KATİP ÜYE 

 •  Murat TURCAN’ın  13 olumlu oy aldığı,
 •  Hamdi KOCA’ nın 13 olumlu oy aldığı,

 

                             YEDEK KÂTİP ÜYE 

 • Hasan ULUTAŞ’ın 9 olumlu oy aldığı, (Yapılan gizli oylama neticesinde 9 oy alan Celal ARTAN Meclis Başkanlığına vermiş olduğu dilekçe ile görevinden istifa ettiğini belirtmiştir. Bunun üzerine Celal ARTAN’ın yerine yapılan işaretle oylama neticesinde 9 oy alan Hasan ULUTAŞ 1.Yedek Katip üye olarak seçilmiştir.)
 • Süleyman ELİDEMİR’in 10 olumlu oy aldığı,

 

Belediye Meclis Kâtip Asil ve Yedek üyeliğine mühürlü oy pusulaları dağıtılarak yapılan gizli oylama sonucu seçildikleri tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

            Celal ARTAN

                           Meclis Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.04.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 28

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Meclis 1.inci ve 2.nci Başkan Vekili seçimi ( Gizli Oyla)

Gelecek Toplantı

Tarih

06.05.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Cengiz ÖCAL ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Bülent CÖMERT
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

            

             Gündemin 8. Maddesi;  Gündemimizin sekizinci maddesi olan Meclis 1.inci ve 2.nci Başkan Vekili seçimi ( Gizli Oyla) görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin sekizinci maddesi olan Meclis 1.inci ve 2.nci Başkan Vekili seçimi ( Gizli Oyla) görüşülmeye başlanıldı.

 

            

           Belediye Meclisi 1. Ve 2. Meclis Başkan Vekili seçimi için Adalat ve Kalkınma Partisi adına 1.Meclis Başkan Vekilliğine Arif Özcan GÜNAY, 2. Meclis Başkan Vekilliğine ise Mehmet Ali TURAN aday gösterilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince Meclis 1.inci Başkan Vekili ve 2.inci Başkan vekili olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerine mühürlü oy pusulaları dağıtılarak yapılan gizli oylama açık tasnif sonucu;

 

 • Meclis 1’inci Başkan Vekilliğinde Arif Özcan GÜNAY’ ın,(8 oy)
 • Meclis 2’inci Başkan Vekilliğinde M.Ali TURAN ‘ın (14 oy)

 

         Belediye Meclis 1.inci Başkan Vekilliğine Mehmet Ali TURAN, Meclis 2.inci Başkan Vekilliğine Arif Özcan GÜNAY’ın seçildikleri tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

            Celal ARTAN

                           Meclis Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.04.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 29

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Encümen Üye Seçimi 2 Asil ( Gizli Oyla )

Gelecek Toplantı

Tarih

06.05.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Cengiz ÖCAL ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Bülent CÖMERT
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

            

             Gündemin 9. Maddesi;  Gündemimizin dokuzuncu maddesi olan Encümen Üye Seçimi 2 Asil ( Gizli Oyla ) görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin dokuzuncu maddesi olan Encümen Üye Seçimi 2 Asil ( Gizli Oyla ) görüşülmeye başlanıldı.

 

            

Belediye Meclisi 2 asil Encümen üyesi seçimi için Adalat ve Kalkınma Partisi adına 1. Asil Encümen üyeliğine Arif Özcan GÜNAY, 2. Asil Encümen üyeliğine ise Murat TURCAN aday gösterilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 33. maddesinin (b) bendi gereğince Belediyemizde iki adet Encümen üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerine mühürlü oy pusulaları dağıtılarak yapılan gizli oylama açık tasnif sonucu;

            - Arif Özcan GÜNAY’ın 8 olumlu oy aldığı,

            - Murat TURCAN’ın 11 olumlu oy aldığı

              Belediye Encümen üyeliğine A.Özcan GÜNAY ve Murat TURCAN’ın seçildikleri tespit edilmiştir. Encümen Üyeliklerine seçilen Meclis Üyeleri 2022 yılının Nisan ayına kadar görev yapacakları konusunda mütabakata varılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

            Celal ARTAN

                           Meclis Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.04.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 30

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İmar Komisyon Üyelerinin Seçimi 

Gelecek Toplantı

Tarih

06.05.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Cengiz ÖCAL ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Bülent CÖMERT
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

            

             Gündemin 10. Maddesi;  Gündemimizin onuncu maddesi olan İmar Komisyon Üyelerinin Seçimi görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin onuncu maddesi olan İmar Komisyon Üyelerinin Seçimi görüşülmeye başlanıldı.

 

            

          5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince İmar Komisyonu seçileceğinden Belediyemizde İmar Komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerince yapılan oylama sonucu;

 

            - Hasan ULUTAŞ’ ın

            - Mehmet Ali TURAN’ın

            - Bekir ŞEKER’ın

            - Mustafa KAPLAN’ın

            - Mustafa TURHAN’ın

 

Belediye İmar Komisyonu Üyeliğine seçildikleri tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

            Celal ARTAN

                           Meclis Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.04.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 31

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerinin Seçimi

Gelecek Toplantı

Tarih

06.05.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Cengiz ÖCAL ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Bülent CÖMERT
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

            

             Gündemin 11. Maddesi;  Gündemimizin on birinci maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerinin Seçimi görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin on birinci maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerinin Seçimi görüşülmeye başlanıldı.

 

            

             5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu seçileceğinden Belediyemizde Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerince yapılan oylama sonucu;

 

            - Mehmet Mustafa EVİN’in

            - Murat TURCAN’ın

            - Hasan ULUTAŞ’ın

            - Mustafa KAPLAN’ın

            - Mustafa TURHAN’ın

 

Belediye Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine seçildikleri tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

            Celal ARTAN

                           Meclis Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.04.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 32

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon Üyelerinin Seçimi

Gelecek Toplantı

Tarih

06.05.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Cengiz ÖCAL ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Bülent CÖMERT
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

            

             Gündemin 12. Maddesi;  Gündemimizin on ikinci maddesi olan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon Üyelerinin Seçimi görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin on ikinci maddesi olan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon Üyelerinin Seçimi görüşülmeye başlanıldı.

 

            

5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu seçileceğinden Belediyemizde Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerince yapılan oylama sonucu;

 

            - Hasan ULUTAŞ’ın

            - Mehmet Mustafa EVİN’in

            - Süleyman ELİDEMİR’in

            - Cengiz ÖCAL’ın

            - Mustafa TURHAN’ın

 

           Belediye Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliğine seçildikleri tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

            Celal ARTAN

                           Meclis Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.04.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 33

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Ulaşım Komisyon Üyelerinin Seçimi

Gelecek Toplantı

Tarih

06.05.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Cengiz ÖCAL ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Bülent CÖMERT
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

            

             Gündemin 13. Maddesi;  Gündemimizin on üçüncü maddesi olan Ulaşım Komisyon Üyelerinin Seçimigörüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin on üçüncü maddesi olan Ulaşım Komisyon Üyelerinin Seçimi görüşülmeye başlanıldı.

 

            

5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince Ulaşım Komisyonu seçileceğinden Belediyemizde Ulaşım Komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerince yapılan oylama sonucu;

 

            - Mehmet Mustafa EVİN’ın

            - Bekir ŞEKER’in

            - Süleyman ELİDEMİR’in

            - Cengiz ÖCAL’ın

            - Mustafa TURHAN’ın

 

Belediye Ulaşım Komisyonu Üyeliğine seçildikleri tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

            Celal ARTAN

                           Meclis Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

07.04.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 34

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Çevre ve Sağlık Komisyon üyelerinin Seçimi

Gelecek Toplantı

Tarih

06.05.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Cengiz ÖCAL ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Bülent CÖMERT
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

            

             Gündemin 14. Maddesi;  Gündemimizin on dördüncü maddesi olan Çevre ve Sağlık Komisyon üyelerinin Seçimi görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin on dördüncü maddesi olan Çevre ve Sağlık Komisyon üyelerinin Seçimigörüşülmeye başlanıldı.

 

            

5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince Çevre ve Sağlık Komisyonu seçileceğinden Belediyemizde Çevre ve Sağlık Komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerince yapılan oylama sonucu;

 

            - Mehmet Ali TURAN’ın

            - Bekir ŞEKER’ın

            - Murat TURCAN’ın

            - Bülent CÖMERT’ın

            - Mustafa TURHAN’ın

 

Belediye Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine seçildikleri tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

            Celal ARTAN

                           Meclis Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal
www.ocianews.com deneme bonusu veren siteler bahis siteleri casino siteleri