2019 - OCAK AYI MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

04.01.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 1

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonuna üye seçimi (Gizli Oylama) yapılması.

 

Gelecek Toplantı

Tarih

07.02.2019

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Demet KELEŞ TUTAL, Aliseydi TURHAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Ahmet Nazif EVİN, Osman ASLANTAŞ, Sami İLHAN, Ergün DOĞAN, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Necmettin ÖZCAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :Cumali DOĞAN

 

           Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonuna üye seçimi (Gizli Oylama) yapılması hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin Üçüncü maddesi olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonuna üye seçimi (Gizli Oylama) yapılması hususunun görüşülmelerine başlanıldı.

 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Denetim Komisyonu” başlıklı 25.maddesinde yer alan “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, Belediye Meclisi, her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur, Komisyon her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” Hükmünce yapılan oylama neticesinde Mehmet Ali Turan 11, Osman ASLANTAŞ 11, Ahmet Nazif EVİN 13, Abdulvahap TÜRK 8, Aliseydi TURHAN 4 ve Erdal ÜSTÜN 11 oy almıştır.

 İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 25.02.2005 tarih ve 884 sayılı yazısında; “Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Belediye Meclis Üyesi Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili olarak görev yapacak olup, yetki devri halinde imza atabilecektir. Denetim Komisyonu ise, Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulacağından, Başkan Yardımcısının denetim komisyonunda da üye olması durumunda denetim sağlıklı yapılamayacağından iki görevin aynı kişide birleşmesinin uygun olmayacağı.” Belirtilmiştir. Bu durumda 15.11.2018 tarihinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Meclis Üyesi Abdulvahap TÜRK’ün ilgili görüş yazısı dikkate alınarak her iki görevi yürütemeyeceğinden yerine 4 oy olan Aliseydi TURHAN’ın Denetim Komisyonunda görev alması,

Parti gruplarının meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması dikkate alınarak 4 üye AK Parti’den, 1 üye de C.H.P.’den seçilecek şekilde yapılan gizli oylama sonucu Akçadağ Belediyesi Denetim Komisyonu üyeliğine;

 • AK Parti’den Osman ASLANTAŞ, Ahmet Nazif EVİN, M. Ali TURAN, Aliseydi TURHAN
 • C.H.P.’den ise Erdal ÜSTÜN Akçadağ Belediyesi Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildikleri tespit edilmiştir.

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı 

 

 

Ergün DOĞAN

                Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

04.01.2019

Saat

14:00

Sayısı

 2

Birleşim

 1

 

 

Özü

Denetim Komisyonu toplantılarına dışarıdan çağrılacak uzman kişilerin sayısı ile çalıştırılacağı süre ve yapılacak ödemelerin belirlenmesi,

 

Gelecek Toplantı

Tarih

07.02.2019

Saat

14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Demet KELEŞ TUTAL, Aliseydi TURHAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Ahmet Nazif EVİN, Osman ASLANTAŞ, Sami İLHAN, Ergün DOĞAN, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Necmettin ÖZCAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :Cumali DOĞAN

 

           Gündemin 4. Maddesi;  Gündemimizin Dördüncü maddesi olan Denetim Komisyonu toplantılarına dışarıdan çağrılacak uzman kişilerin sayısı ile çalıştırılacağı süre ve yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin Dördüncü maddesi olan Denetim Komisyonu toplantılarına dışarıdan çağrılacak uzman kişilerin sayısı ile çalıştırılacağı süre ve yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususunun görüşülmelerine başlanıldı.

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Denetim Komisyonu” başlıklı 25.maddesinin ikinci paragrafındaki; “Komisyon, Belediye Başkanı tarafından Belediye Binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında Kamu personellerinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir.” hükmü ile,   

            Üçüncü paragraftaki “Denetim Komisyonu toplantılarına, Belediye ve Bağlı kuruluşları dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); Kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere Büyükşehir Belediyelerinde (3.000), diğer Belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, Belediye Meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim Komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı Belediye Meclisince belirlenir.”  hükümleri uyarınca;

 

             5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporu doğrultusunda bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine;

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı 

 

 

Ergün DOĞAN

                Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

                     

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

04.01.2019

Saat

14:00

Sayısı

 3

Birleşim

 1

 

 

Özü

Engellerin vatandaşların araçlarına akaryakıt yardımı yapılması hususunun görüşülmesi,

Gelecek Toplantı

Tarih

07.02.2019

Saat

14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Demet KELEŞ TUTAL, Aliseydi TURHAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Ahmet Nazif EVİN, Osman ASLANTAŞ, Sami İLHAN, Ergün DOĞAN, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Necmettin ÖZCAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :Cumali DOĞAN

 

           Gündemin 5. Maddesi;  Gündemimizin Beşinci maddesi olan Engellerin vatandaşların araçlarına akaryakıt yardımı yapılması hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin Beşinci maddesi olan Engellerin vatandaşların araçlarına akaryakıt yardımı yapılması hususunun görüşülmelerine başlanıldı.

 

 İlçemiz Bahri Mahallesi sakinlerinden Abdullah MUHAN adlı engelli vatandaşın Belediye Başkanlığına 05.12.2018 tarihli engelli aracına 2019 yılı için yapılacak benzin yardımına yönelik vermiş olduğu talep dilekçesi gereğince;

 

2016 yılında başlatılan uygulama çerçevesinde ilçeye bağlı Bahri mahallesindeki engelli vatandaşımızın talepleri doğrultusunda akülü aracında kullanılmak üzere akaryakıt desteği verilmesi uygulamasına devam edilmesi konusunun görüşülerek 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye’nin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14. Maddesinin /a) fıkrası hükmünce yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar kapsamında değerlendirilerek 2019 yılında aylık 15 LİTRE akaryakıt verilmesi, bu hususta Belediye Başkanı Ali KAZGAN’a yetki verilmesi;

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

            

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı 

 

 

Ergün DOĞAN

                Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

                     

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

04.01.2019

Saat

14:00

Sayısı

 4

Birleşim

 1

 

 

Özü

2019 yılı Geçici İşçi Vizesi alınması,

Gelecek Toplantı

Tarih

07.02.2019

Saat

14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Demet KELEŞ TUTAL, Aliseydi TURHAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Ahmet Nazif EVİN, Osman ASLANTAŞ, Sami İLHAN, Ergün DOĞAN, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Necmettin ÖZCAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :Cumali DOĞAN

 

           Gündemin 6. Maddesi;  Gündemimizin Altıncı maddesi olan 2019 yılı Geçici İşçi Vizesi alınmasıhususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin Altıncı maddesi olan 2019 yılı Geçici İşçi Vizesi alınmasıhususunun görüşülmelerine başlanıldı.

 

 22.02.2007 günü ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”in (Değişik: RG-12/1/2008 -26754) “Geçici işçiler başlıklı 24. Maddesinde yer alan; “Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir.” hükmü uyarınca 2017 yılında Akçadağ Belediyesinde kullanılacak geçici iş pozisyonlarının ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinde belirlenen personel gider oranını aşmayacak şekilde çalıştırılması konusunda yapılan müzakereler ve açık oylama sonucunda;

 

        5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporu doğrultusunda bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine;

 

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı 

 

 

Ergün DOĞAN

                Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

04.01.2019

Saat

14:00

Sayısı

 5

Birleşim

 1

 

 

Özü

2019 Mali yılı içerisinde Zabıta memurlarına aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi,

 

Gelecek Toplantı

Tarih

07.02.2019

Saat

14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Demet KELEŞ TUTAL, Aliseydi TURHAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Ahmet Nazif EVİN, Osman ASLANTAŞ, Sami İLHAN, Ergün DOĞAN, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Necmettin ÖZCAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :Cumali DOĞAN

 

           Gündemin 7. Maddesi;  Gündemimizin Yedinci maddesi olan 2019 Mali yılı içerisinde Zabıta memurlarına aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin Yedinci maddesi olan 2019 Mali yılı içerisinde Zabıta memurlarına aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmelerine başlanıldı.

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi ‘‘Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” Hükmüne istinaden Zabıta Maktu ücretlerinin belirlenmesi Belediyemizde çalışan Zabıta memurlarının zabıta maktu ücretlerini Başkan Meclis üyelerinin değerlendirmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporu doğrultusunda bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine;

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

    

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı 

 

 

Ergün DOĞAN

                Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

04.01.2019

Saat

14:00

Sayısı

 6

Birleşim

 1

 

 

Özü

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Başpınar Mah. Cami Sok. Belediye İş Hanındaki büroların satışa çıkarılması hususu

Gelecek Toplantı

Tarih

07.02.2019

Saat

14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Demet KELEŞ TUTAL, Aliseydi TURHAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Ahmet Nazif EVİN, Osman ASLANTAŞ, Sami İLHAN, Ergün DOĞAN, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Necmettin ÖZCAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :Cumali DOĞAN

 

           Gündemin Ek 8. Maddesi;  Gündemimizin Ek sekizinci maddesi olan Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Başpınar Mah. Cami Sok. Belediye İş Hanındaki büroların satışa çıkarılması hususu görüşülmeye geçildi.

          Meclis Başkanı; Gündemimizin Ek sekizinci maddesi olan Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Başpınar Mah. Cami Sok. Belediye İş Hanındaki büroların satışa çıkarılması hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

İlçemiz Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Başpınar Mah. Cami Sok. Belediye İş Hanındaki büroları kiralama usulü ile kullanarak hizmet verdiklerini, bu durumun maddi yönden külfet oluşturacağını bundan ötürü de Mülkiyeti Belediyemize ait olan bu büroların satışa çıkarılmasını 26.12.2018 tarihli dilekçeleri ile talep etmişlerdir.

       

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporu doğrultusunda bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine;

 

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı 

 

 

Ergün DOĞAN

                Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal